Debatt

Gravide som sild i tønne

Regjeringen lover å satse på fødselsomsorgen. Samtidig halverer landets største fødeavdeling barseltilbudet.

Hva skjer når man stenger en hel barselavdeling?  Jo, de kvinnene og deres nyfødte som egentlig skulle ha blitt behandlet der, blir alle stuet inn på den gjenværende barselavdelingen, skriver innleggsforfatterne.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Blekket i Hurdalsplattformen har knapt rukket å bli tørt før landets jordmødre, gravide og fødende kvinner fikk seg nok en kalddusj. Ullevål sykehus, landets største fødeavdeling med over 7000 fødsler i året, stenger en av to barselavdelinger i perioden 13. oktober til 15. desember.

Dette gjøres for å «innfri fødeavdelingens krav om budsjettiltak». Nok en gang prioriteres økonomi fremfor kvinnene.

Nå må Ingvild Kjerkol, landets nye helseminister, komme på banen.

Hva skjer når man stenger en hel barselavdeling?  Jo, de kvinnene og deres nyfødte som egentlig skulle ha blitt behandlet der, blir alle stuet inn på den gjenværende barselavdelingen, skriver innleggsforfatterne.

Dersom noen skulle være i tvil om at dette «prosjektet» på Ullevål sykehus ene og alene handler om penger, kan vi opplyse om at infoskrivet som ble sendt ut til de ansatte forrige uke, starter slik: «Kartleggingen tilsier at det i perioden oktober og frem til årsskiftet blir en nedgang i antall fødsler på OUS. Dette ‘vinduet’ forsøker vi nå å utnytte for å innfri fødeavdelingenskrav om budsjettiltak».

Kvinneklinikken er pålagt å spare to prosent i budsjettet - selv om Helse Sør-Øst gikk med nær 2,6 milliarder kroner i overskudd i 2020. Pengene er der, men de kommer ikke kvinnene til gode.

I infoskrivet som ble sendt ut til de ansatte forrige uke, blir kvinnene og konsekvensene det får for dem og deres familier ikke nevn en eneste gang. Ordet «bruker» står nederst i infoskrivet, og da kun i en oppfordring til fødeavdelingenes samarbeidspartnere. Dette til tross for at konsekvensene for kvinnene som blir berørt av dette er store og i enkelte tilfeller svært alvorlige.

For hva skjer når man stenger en hel barselavdeling?

Jo, de kvinnene og deres nyfødte som egentlig skulle ha blitt behandlet der, blir alle stuet inn på den gjenværende barselavdelingen og Observasjonsposten for gravide.

Arbeiderpartiet gikk til valg på å «styrke fødetilbudet ved å styrke bemanningen [...] og bedre finansieringen». Regjeringspartner Senterpartiet lovet å «Styrke bemanningen ved kvinneklinikkene og styrke barseltilbudet lokalt». Bemanning og ny finansieringsmodell for fødsels- og barselomsorgen er også trukket frem som et eget punkt i Hurdalsplattformen, der den nye regjeringen lover å komme med en stortingsmelding om helhetlige føde- og barselstilbud.

Den har vi ikke tid til å vente på.

Helseministeren er den eneste demokratiske veien inn til helseforetakene, og landets nye helseminister må vite at akkurat nå, på landets største fødeavdeling, må gravide kvinner med risikosvangerskap ligge på rom med barselkvinner som har friske barn født til termin.

Kvinnene forteller at det tungt psykisk og traumatiserende å høre barnegråt når man ikke vet om ens eget barn vil overleve. Situasjonen er ikke bedre for barselkvinnene som stues sammen som sild i tønne mens utslitte jordmødre og barnepleiere prøver å strekke til.

Dette skjer altså, mens en hel barselavdeling står tom. Nå må Ingvild Kjerkol, landets nye helseminister, komme på banen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen