Debatt

Spekter, det er ingen skam å snu

Vi betviler ikke at Spekter bryr seg om sine ansatte. Men da må de også respektere løftene de har gitt dem.

Fagforbundet, NTL og Creo marsjerer med korps i Oslos gater for livslang, kollektiv og kjønnsnøytral pensjon.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

«Det eneste LO vil ha, er det de ikke kan få».

Det uttalte direktør for Spekter, Anne-Kari Bratten til Dagsavisen, 17.09. Det bekrefter både arbeidstakernes berettigede streikegrunnlag og arbeidsgivernes klare ansvar for at kultursektoren er i streik.

Creo, Fagforbundet og NTL krever ikke noe annet eller mer enn det vi ble lovet: en livsvarig og kjønnsnøytral pensjon.

Fredrik Oftebro
Nestleder i NTL, Christine Thomassen, 
Nestleder i Creo – forbundet for kunst og kultur og Odd-Halgeir Larsen,
Nestleder i Fagforbundet.

I en felles forhandlingsprotokoll fra 2016 står løftet fra arbeidsgiver svart på hvitt. Det vi avtalte var at vi skulle finne frem til en løsning som sikret livsvarighet og kjønnsnøytralitet. Arbeidsgiver har etter at protokollen ble undertegnet, verken vist vilje til å samarbeide, forhandle, eller oppfylle dette løftet. Arbeidstakerne gikk med på en midlertidig ordning basert på en innskuddspensjon i tillit til at arbeidsgiversiden ville holde sitt løfte.

Med mindre Bratten ønsker at vi skal gå tilbake til den ytelsespensjonen Spekter så desperat ville bort fra, er en hybridpensjon den eneste ordningen som i dag ivaretar det vi avtalte. Nå sier altså Spekter at det er «...det eneste de ikke kan få», til tross for at det var det vi ble lovet for 5 år siden!

Snart tre uker inn i streiken, bekrefter Bratten med sitt utsagn igjen kategorisk at Spekter ikke vil stå ved sitt løfte om en livsvarig kjønnsnøytral pensjonsordning for de streikende. Konsekvensene er et nedstengt kulturliv på et tidspunkt da alle andre åpner opp. Om Bratten og virksomhetslederne i Spekter innser det eller ikke, plasserer hun med sitt ultimatum «det eneste de ikke kan få» ansvaret for streiken hos Spekter selv. Det var på tide.

«Apekatten» får sitte på den skulderen hvor den hører hjemme.

De siste ukene har vi lest side opp og side ned om ledelsens omsorg for sine ansatte. «Vi kan ikke tilby en pensjonsordning vi mener vil svekke de ansattes pensjoner.» Tror lederne i Spekters virksomheter på ramme alvor at LOs forbund ville streike, på dette verst tenkelige tidspunktet, for dårligere ordninger for våre medlemmer? Denne tåkeleggingen kan bare ha en hensikt: å hindre at arbeidsgiverne faktisk må svare på de to sentrale spørsmålene:

1. Hvorfor brøt dere løftet til oss om en livsvarig, kjønnsnøytral pensjonsordning?

2. Hva er galt med en hybridpensjonsordning?

Vi kjenner mange av arbeidsgiverne i Spekter, og betviler ikke at de bryr seg om sine ansatte. Men da må de også respektere de løftene de har gitt dem. Respektere at de ønsker en kollektiv, kjønnsnøytral og livsvarig pensjon. Og respektere fagorganisasjonene de har valgt til å representere seg.

Organisasjonene representerer medlemmene. Arbeidsgiverne representerer virksomhetene. Direktør for Kilden Harald Furres innlegg i Fedrelandsvennen 18.09. inneholdt en seks-punkts liste som mer enn insinuerer at LO ikke forstår pensjonssystemet, og ikke vet våre medlemmers beste.

Kun ett punkt sier noe som helst om konsekvensene våre krav vil ha for virksomheten, og punktet er temmelig vagt. Vi spør: hvilke direkte negative konsekvenser har hybridpensjonen på virksomhetenes økonomi og forutsigbarhet som er så store at det rettferdiggjør å avlyse kulturtilbud over hele landet og sende flere hundre lojale medarbeidere ut i streik?

Beregninger utført av uavhengig pensjonsleverandør, med tall som i all hovedsak er akseptert av både Spekter og LO-Stat, viser at en kjønns- og levetidsnøytral pensjon vil medføre rundt en halv prosent i økte kostnader for arbeidsgiver, i tillegg kommer noen mindre administrative kostnader.

Konflikten kan da umulig stå på denne beskjedne merkostnaden?

Det kan heller umulig være manglende forutsigbarhet når vi har sagt oss villige til å låse en ordning i flere år fremover? Ledelsen i Trondheim Symfoniorkester har innført hybridpensjon og klager verken på økonomi eller forutsigbarhet. Noen bør kanskje begynne å stille spørsmål om hvor hunden egentlig ligger begravd. Ofres kulturlivet nå egentlig for helt andre kamper Spekter ser for seg de må føre på andre forhandlingsområder?

At Spekter velger å provosere frem en streik hvor vi både kan vise til generelt rettferdige prinsipper i en ordning som tjener både arbeidsgiver og arbeidstaker, og som lar seg gjennomføre til en svært moderat kostnad, er vanskelig å forstå.

Streiken rammer institusjonene, de ansatte, kontraktspartnere, publikum og ikke minst et samlet kulturliv som sårt trenger å komme seg på beina etter en lang koronakarantene! Når vi nå har konstatert at apekatten sitter på Brattens skulder, er det på tide å ta ansvar og supplere litt fjellvett med kulturvett:

Spekter! Det er ingen skam å snu!

Mer fra: Debatt