Debatt

Selvfølgelig er Rødt for mat i barnehagen

Foreldre ønsker matservering i barnehagen, og det er lett å forstå.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Rødt mener at matservering i både barnehage og skole er et viktig tiltak, det bidrar til å redusere sosiale forskjeller, og det handler om sunn mat, samhandling og fellesskap. Her er Rødt helt enig med utvalgsleder og flertallet i Oppvekstutvalget.

Videre er mye av matlaging og forberedelse til måltider på avdelingen en del av det pedagogiske arbeidet.

Dessverre er mye av arbeidet med mat litt usynlig utenfra, og det er det arbeidet som ansatte må gjøre uten barn, planlegge innkjøp, meny, ivareta ulike allergier/dietter, sende handleliste, ta imot varene, sikre mattilsynets krav til renhold, oppbevaring og behandling av matvarene osv.

I denne perioden med koronatiltak, og barna har hatt matpakke, har det blitt synlig for mange hvor mye tid ansatte tidligere har tatt av den tida de burde hatt sammen med barna. Rødt har programfesta at vi ønsker matservering, og at det skal ansettes personale med matfaglig kompetanse i tillegg til bemanningsnormen. Kommunen hadde kjøkkenassistent på 80-tallet og noen private barnehager har dette fortsatt.

Rødt innser at innenfor dagens kommuneøkonomi er det ikke mulig å foreslå dette nå, men dette er noe vi vil arbeide for.

Foreldre ønsker matservering i barnehagen, og det er lett å forstå. Men hva om vi spør småbarnsforeldre hva som er viktigst i barnehagen, tid til å være sammen med deres barn eller at personalet bruker tid uten barn til for- og etterarbeid av matservering? De fleste vil svare at de vil at deres barn skal bli sett og hørt, og at det viktigste er kvaliteten på denne tida.

Barnehager blir ikke bedre av konkurranse, men samarbeid. Og hvis noen skulle ønske konkurranse, burde ikke det da være på kvaliteten på samværet med barna?

I svaret Rødt har fått fra administrasjonen står det at det er sendt informasjon til barnehagene og foreldre om matservering:

Fra september, forutsatt grønt nivå, må barnehagen i samråd med barnehagens samarbeidsutvalg (SU) finne en god løsning og ta en felles avgjørelse på hvordan mat/matservering i barnehagen skal fungere og organiseres for barnehageåret 2021/2022.

Rødt mente at vi burde støtte opp under dette. Barnehagene er ulike, har ulike kjøkkenfasiliteter, de er ulikt ramma av koronatiltak, noen har svært høyt sykefravær, det er forskjell på sammensetning av barnegruppene, for eksempel barns behov for særskilt oppfølging osv.

I disse tider hvor det fortsatt er usikkerhet rundt koronasituasjonen, burde vi lytte til både ansatte og foreldre, og gi de tillit til å finne den beste løsningen.

Nå som oppvekstutvalget har sendt et så tydelig signal om at mat skal prioriteres, uavhengig av hvilke utfordringer den enkelte barnehage har, så må vi som styringspartier følge opp med å sikre nok ressurser til barnehage i budsjettet for 2022.

Hannah Berg (gruppeleder), og Laila-Brith Josefsen (oppvekstutvalget), Rødt Fredrikstad

Mer fra: Debatt