Debatt

Få opp farta og bli ferdig!

Det er dårlig timing og framdrift på veiprosjektene i Fredrikstad, mener Ulf Tolfsen.

«Jeg er så lei alle veiprosjektene i byen. At ikke flere klager er et under. Makan til planlegging og treghet.», skriver Ulf Tolfsen.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Veien fra bruhodet til Kongsten–krysset er nå delvis blokkert og sperret. Det verste er at veien har vært stengt lenge. Jeg har observert noen få mann og noen veimaskiner, men svært lite skjer.

I flere uker i sommer har arbeidet stått stille. Det har resultert i omkjøring via Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad (tidligere Fredrikstad Motell & Camping) mot den tungt trafikkerte industriveien til Øra. Fra 14-tiden øker trafikken fra Øra og blokkerer veien fra både motellet og Biltema som nå har økt som følge av alt veiarbeidet.

Så velger man å stenge gamle Kråkerøybrua og må true trafikken fra Kråkerøy via ny brua og lager en skikkelig flaskehals for Hvaler– og Kråkerøytrafikken.

Om ikke det er nok er veien til Lisleby og Fagerliveien stengt på grunn av prosjekter. Jeg aksepterer at noe må gjøres, men planleggingen og framdriften er pinlig dårlig. På viktige veiprosjekt i Tyskland jobber man 24/7.

Med konsekvensene veiarbeidene medfører burde vi forvente at man minst jobbet 10–12 timer hver dag, eller er det umulig i Norge? Prosjektene drives i samme by, men mangler totalt koordinering. Få opp farten og bli ferdig!

Debatt: Hvem i all verden har bestemt at raden med lindetrær i veien fra bybrua mot Gamlebyen er hogd ned?

Ulf Tolfsen, pensjonert designer, produktutvikler og oppfinner.