Debatt

Spiller lotto med elevenes fremtid

En rødgrønn regjering vil være dårlig nytt for landets elever.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Nå er det ikke lenge til skolestart, og en ny rekke med elever venter spent på å innta klasserommene. En knapp måned etterpå stenges valgurnene og stortingsvalget vil være avgjort.

Om de rødgrønne vinner valget, vil det være dårlig nytt for landets elever.

Blant tiltak som å fjerne elbilfordelene og stramme inn innvandringspolitikken, er de rødgrønne enige om å frata elever valgfriheten sin.

Nylig innførte Venstres leder og kunnskapsminister Guri Melby fritt skolevalg i alle landets fylker. Istedenfor at fylkeskommunene skal kunne bestemme hvor elevene skal gå på skole, flytter Venstre makten ned til der den hører hjemme – hos eleven selv.

Eleven vet bedre enn de ansatte i fylkeskommunen hvilken skole som er best for dem. Fritt skolevalg sikrer alle elever muligheten til å selv velge hvilken videregående skole de vil gå på. Samtidig vil en reisegaranti sørge for at alle har skoleplass innen en rimelig avstand.

Derimot lover de rødgrønne partiene å erstatte fritt skolevalg med nærskoleprinsippet, et postnummerdiktatur der foreldrenes bostedadresse bestemmer hvor elevene skal gå på skole. Det er grunnleggende urettferdig og usosialt at den avgjørende faktoren for opptaket skal være bostedsadressen din, som er noe elevene selv ikke kan kontrollere. Fritt skolevalg er ikke perfekt, men er det den mest rettferdige ordningen vi har.

Fordi karakterer tross alt er noe eleven kan påvirke selv.

Samtidig som de rødgrønne vil innskrenke elevenes valgfrihet, jobber de også for å svekke kvaliteten på undervisningen vi får i skolen. De vil senke kompetansekravene til lærere, slik at det blir lettere å komme inn på lærerutdanningen, i tillegg til at lærere som har utdatert kunnskap i et fag får lov til å undervise uten krav om etterutdanning.

Vi i Venstre vet at en god lærer er nøkkelen til en god utdanning. Alle elever fortjener å møte en kvalifisert lærer som kan faget sitt. Derfor har Venstre innført kompetansekrav til alle lærere, som pålegger læreren i klasserommet å ha en oppdatert og omfattende kompetanse i fagene de underviser i.

Samtidig har lærerutdanningen blitt gjort om til en mastergrad, og med det forsterkede firer-kravet i matematikk ser vi en økning i antallet som fullfører lærerutdanningen. Resultatet er at vi nå har rekordmange kvalifiserte lærere i skolen.

Det skal ikke være flaks om elevene får en kvalifisert lærer i klasserommet, og de rødgrønne spiller lotto med elevenes fremtid ved å svekke kravene til lærere. Venstre vil fortsette å satse på læreren, og gjennom høye krav og lønnsøkninger gjøre det mer attraktivt å jobbe i verdens viktigste yrke.

Elever trenger partier som tar deres utdanning og valgfrihet på alvor.

Venstre er garantist for at elever skal få mer frihet i skolen, og for at alle elever skal møte en god og kvalifisert lærer. Jeg håper flere enn elevene husker det ved valgurnene denne høsten.

Mer fra: Debatt