Debatt

Kjære arbeiderpartiet

De fleste jeg snakker med vet ikke hva du egentlig står for.

Partileder Jonas Gahr Støre under sin avslutningstale til Arbeiderpartiet sitt landsmøte 2021.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Hei Arbeiderpartiet.

Jeg skrev et åpent brev til deg for omtrent to år siden hvor jeg etterlyste en tydelighet fra deg, en sterkere tilstedeværelse. I tillegg søkte jeg etter en større forståelse for hvem du er.

Jeg gjorde det fordi jeg mente at du var viktig for det norske samfunnet og demokratiet.

Litt senere ble jeg medlem, og mener fortsatt at du er viktig, men også at du er alt for utydelig og for lite til stede i samfunnsdebatten. Fortsatt forholder du deg til debatten på andres premisser i stedet for å definere debatten selv.

I den perioden jeg har vært en del av deg har jeg vært med i møter og fått oppleve den indre dialogen, der sies det mye fornuftig. Partiprogrammet ditt er fylt med mye godt stoff, selv om det har sine mangler. Du kunne vært langt mer opptatt av og flinkere til å formidle hvorfor du står for politikken din i tillegg til å formidle hva du vil gjøre. Dette gjør deg ikke dårligere enn andre politiske organismer, men du kunne ha vært så mye bedre.

Problemet med partiprogrammet er ikke innholdet, for det er godt.

Problemet er at det er alt for mye tekst til at folk leser det, derfor oppfordrer jeg deg til å flette det inn i utfordrende debatter som engasjerer. Folk vil gjerne ta gode valg, men det krever at vi opplever formidleren som innsiktsfull og engasjert.

De fleste jeg snakker med vet ikke hva du egentlig står for, og du får deres stemme mest basert på flaks/vane enn noe annet. Det er ikke godt nok. Din fremste oppgave er å nå ut til disse menneskene og få formidlet verdigrunnlaget ditt på en måte som engasjerer og gir mening. Det er for eksempel ikke nok at du mener at du er best på miljøpolitikk, når det ikke oppleves av andre, de som skal gi deg politisk makt og styringsrett.

Her om dagen kom det fram en sak som jeg på mange måter synes oppsummerer hele ditt dilemma.

Du ønsker å oppnevne en kommisjon for å utrede hvordan hatkriminaliteten som vi opplevde på Utøya, kan oppstå. En kommisjon vil arbeide som det, men det vil ikke skape den nødvendige debatten. Problemet er stort, og det går ned til våre holdninger og oppfatninger. Dette vet du, derfor da må du ha tillit til folk og stole din egen dømmekraft.

Problemet er rett i kjernen på all den politikk du skal drive, det å skape trygghet og likeverd i samfunnet. Når vi ser på USA, ser vi hvor forferdelig farlig det kan bli når folk ikke har tillit til politikere eller omvendt. Viser du tillit, får du tillit.

Derfor må du invitere til denne verdidebatten. Du må finne gode arenaer for denne dialogen, arenaer hvor folk er. Dialogen må gi rom for engasjement, som gjør at folk forstår at det har en hensikt i å bry seg, i stedet for bare å kritisere.

Jeg tror at din politikk vil gi redusert hat og økt empati. Vi vil få mennesker som er trygge, dannet gjennom engasjement og personlig utvikling i skole og samhandling med andre. Du snakker om solidaritet, og jeg er sikker på at du mener solidaritet med alle mennesker og naturen. Måten vi ser på oss selv og verden er jo fundamentet for hvordan vi bruker vår kunnskap.

Det er fullt forståelig at du har en bakgrunn i solidaritet mellom arbeidere, slik at de skulle få medinnflytelse og en rettferdig del av den verdi de skapte med sitt arbeid. Enten de jobbet i offentlig eller privat sektor, var begge deler like viktige for utviklingen av et sunt og sterkt samfunn.

Dette arbeidet har du gjort bedre enn de fleste i verden, og derfor har vi et fantastisk land å leve i.

Verden er blitt mindre og vi vet at vi lever på én jord og i samme univers. Det vil måtte endre på hvordan vi ser på solidaritet, globalt. Det er her jeg blir i tvil om hva du tenker og vil. Jeg har et inntrykk av at Fremskrittspartiet har klart å få deg ut på glattisen slik at du har begynt å debattere på hans premisser, i stedet for å profilere deg på dine egne grunnverdier. Dette har en tendens til å smitte over på andre samtaler, ofte debatterer du med hva du mener at den andre mener. La den andre snakke, forstå og vær relevant i din respons.

Høyre har flyttet seg lengre inn i egoismens verden. Noen ganger får jeg følelsen av at du har glidd med i den retningen, slik at du nå er blitt det nye høyre, men det stemmer sikkert ikke? Men du har ikke klart å utfordre Høyres premiss om at det er de rike som skaper verdiene i samfunnet, og at det derfor er viktig at nettopp de blir rikere. Du har heller ikke gjort det klart for alle og enhver hvorfor dette er en bløff og en illusjon.

Det er synd.

Du har heller ikke klart å fortelle meg hvorfor det er greit at barn utvikles til å bli produsenter i den «hellige vekst». De burde kanskje utvikle evne til indre balanse, med den konsekvens at de utvikler en evne til større innsikt og forståelse, evne til etisk bruk av kunnskap.

Antagelig er mangelen på utvikling av personlige egenskaper i utdannelsen grunnlag for økende angst blant unge, rusbruk og fiendtliggjøring av andre. Her er vi inne på en faktor i forhold til forståelsen for hvordan vi kan slippe til og utvikle krefter som kan begå terrorhandlinger. Det kreves jo selvstendige og bevisste mennesker for å se og motvirke en slik utvikling gjennom interesse, forståelse og engasjement.

Kjære Arbeiderpartiet, jeg savner også å forstå hvordan du ser på solidaritet med naturen.

Erkjenner du åpent at vi har vært med å skape en ubalanse gjennom overforbruk av naturens ressurser, inkludert utbytting av mennesker? Jeg forstår at du vil bruke teknologi for å begrave klimagass, men jeg savner dialogen om hvordan vi kan la naturen få lov til å delta i det arbeidet, noe den har vist en evne til i uminnelige tider.

Det er ikke lett, kjære venn, jeg har tro på deg og vil gjerne arbeide med deg videre, men du må sette premissene for samfunnsdebatten ved å utfordre deg selv og andre. Gjennom ærlig debatt viser du respekt og gir tillit, og vil få tillit tilbake.

Godt valg!