Debatt

Nye OUS er et luftslott

Høyre og Arbeiderpartiet nekter å innse realitetene. Ti år er kastet bort på planlegging av sykehus på en tomt som ikke finnes på Rikshospitalet og en som er for liten på Aker.

Håkon Mosvold Larsen / NTB
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Tuva Moflag uttaler til Dagsavisen 3.juli at utbyggingen av Rikshospitalet og Aker ikke må stoppe opp. Hun uttaler også, underforstått, at dersom Ullevål bygges ut som det store sykehuset sammen med Aker som lokalsykehus for Groruddalen og Rikshospitalet opprettholdes som et elektivt spesialsykehus sammen med Radiumhospitalet, så vil det tappe landet for medisinsk kompetanse.

Det sier seg selv at ved store, sammensatte skader kan ikke pasienten behandles på to steder.

Som stortingsrepresentant og medlem av helse- og omsorgskomiteen, må vi forvente at hun er orientert om utviklingen i byggesaken og at hun kan problematiserer situasjonen.

Begge sykehustomtene – Gaustad og Aker – er for små til å romme det nye sykehuset. Det betyr at regionfunksjonene ikke kan bli samlet på Rikshospitalet, men bli delt med Aker i langt større grad enn de er i dag mellom Ullevål og Rikshospitalet. Det alvorligste er at Helse sørøst RHF (HSØ) selv sier at akutt- og multitraumeenheten som i dag er samlet på Ullevål må deles i to likeverdige enheter med en funksjonsdeling seg imellom som kan være livstruende for pasienten i akutte situasjoner. For eksempel skal ortopedien være på Aker mens forgiftninger og behandling med trykktank blir på Rikshospitalet.

Det sier seg selv at ved store, sammensatte skader kan ikke pasienten behandles på to steder. Følgelig må akuttspesialitetene være samlet på ett sted slik de er i dag på Ullevål. Akutt- og traumeenheten er sykehusets mest ressurskrevende avdeling, deler du den på to steder, reduserer du ikke bare tryggheten i befolkningen. Du reduserer kompetansen og øker ressursbruken i en grad som reduserer de «doble vaktlagene» Arbeiderpartiet stadig kommer trekkende med, til helt ubetydelig merutgifter.

Sykehuset vil bli tungdrevet og ikke funksjonelt.

Arbeiderpartiet snakker fortsatt om å bygge ut Rikshospitalet til tross for at tomten HSØ prøver å trylle frem ved en brutal omregulering, ikke er brukbar. Den er for bratt, kupert og oppdelt til at det vil være mulig å bygge et kompakt sykehus. Den pågående funksjonsplanleggingen av det «utvidete» Rikshospitalet viser også at det er umulig å skape gode avdelinger på tvers av nytt og gammelt. Sykehuset vil bli tungdrevet og ikke funksjonelt.

Den foreslåtte reguleringsplanen vil sannsynligvis ikke bli anbefalt av Plan- og bygningsetaten og uansett avvist av bystyret. Det betyr at det nye Rikshospitalet ikke kan bygges. Statlig regulering kan overstyre mye, men vil neppe være politisk mulig dersom ikke Høyre og Arbeiderpartiet beholder flertallet på Stortinget og danner regjering sammen.

Byggeperioden vil gripe lammende inn i driften av Rikshospitalet, sykehuset skal drives på en byggeplass i 10-15 år.

Tomtevalget og reguleringssaken har forsinket byggingen av det Nye OUS (Oslo universitetssykehus) med ti år. Hvis ikke regjeringen snart setter ned foten og utvikler Ullevål i stedet, vil ørkenvandringen fortsette med nye milliarder i bortkastet planlegging. Sykehusprosjektet til HSØ må stoppes.

Byggeperioden vil gripe lammende inn i driften av Rikshospitalet, sykehuset skal drives på en byggeplass i 10-15 år. Det er nok å nevne at den midlertidige ambulansegården og helikopterlandingsplassen vil ligge i bakgården til nyfødtintensiven i minst 10 år. Premature barn kan ta skade av «klikk i dørlåsen».

Et stort, nytt sykehus kan ikke bygges oppi det gamle. Det må kunne bygges ferdig uten å forstyrre driften av det eksisterende i byggeperioden. For Nye OUS er dette bare mulig på Ullevål og Aker.

Samtlige fagmiljøer og yrkesgrupper i OUS går imot planene, likedan de store fagforeningene og LO sentralt. Ansattrepresentantene i styrene for både HSØ og OUS har gjennom årene stemt imot samtlige saker knyttet til gjennomføringen av Nye OUS. Det siste er at psykiatrisk klinikk ved OUS heller ikke vil flytte fra Gaustad til Aker. Tomt, lokalisering og bygningsstruktur er uegnet.

Kjære Arbeiderpartiet. Stemmene til partiet vil renne ut mellom fingrene i Oslo og Viken dersom dere ikke skifter mening raskt og går inn for bygge ut Nye OUS med akutt-, region- og lokalsykehus på Ullevål, lokalsykehus for Groruddalen på Aker og Rikshospitalet/Radiumhospitalet som elektivt spesialsykehus uten akuttfunksjoner.

Internasjonal erfaring viser at en slik organisering gir rimeligere drift, i tillegg vil investeringene bli 10 – 20 milliarder lavere. Her er det alt å vinne.