Debatt

En merkedag for medlemsdemokrati og utvikling

Obos rystes ikke av et «medlemsopprør», skriver Åge Pettersen

OBOS sitt hovedkontor i Hammersborg Torg i Oslo.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

I dag setter OBOS’ generalforsamling kursen for det neste året. Det blir også startskuddet for en langsiktig og grunnleggende styrking og utvikling av medlemsinvolveringen og medlemsdemokratiet vårt.

Hele 695 valgte delegater blant medlemmene har meldt at de skal delta. Det er rekordhøyt. OBOS «rystes» ikke av et medlemsopprør, slik Dagsavisen skriver. Engasjementet er tvert imot avgjørende viktig og positivt.

Mange medlemmer har engasjert seg sterkt over tid. De demokratiske organene fungerer. Men når flere saker har skapt stort engasjement rundt OBOS de siste månedene, har det blitt tydelig at informasjonen til bredden av medlemmer ikke er god nok. Flere må engasjeres og medlemsdemokratiet må utvikles og styrkes.

Dagsavisen har på lederplass flagget at de mener OBOS skal avgrense den «samfunnsmessige» rollen vår til å bli en boligutvikler i Oslo. Det ville betydd slutten på OBOS-boliger til over halvparten av medlemmene våre, som bor på steder som Bergen, Hamar og Stavanger. Det ville kuttet viktig støtte til hundrevis av gode samfunnsformål. Det ville vært virkelig rystende.

OBOS må bygge kultur, samhold og sikre at vi er et godt sted å jobbe

Det er neppe det medlemmene kommer til å vedta under generalforsamlingen i dag. De har tvert imot ønsket at OBOS tar et tydeligere samfunnsansvar. Til generalforsamlingen er det fulgt opp med et forslag om å styrke satsingen på boligsosiale modeller, som vil bidra til å hjelpe enda mange flere medlemmer inn på markedet. Vi håper på 1000 solgte boliger med disse modellene allerede til neste år.

Dagsavisens inngang til generalforsamlingen er OBOS 90-årsjubileum i 2019. Det ble ganske riktig feiret med konserter i flere av de største byene i Norge og en fest for alle ansatte. Dagsavisen omtaler festen som «hemmelig», samtidig som de siterer arrangørens offentlige omtale av den. Det ligger bilder og video i sosiale medier til flere hundre ansatte, inkludert konsernsjefen.

Vi ønsket å markere feiringen slik at både tømrere fra Østfold, fabrikkarbeidere i Myresjö , direktører fra Oslo og forvaltningskonsulenter fra Bergen med ledsagere kunne møtes og feire at alle har en viktig plass i OBOS og kan ta sin del av æren for at OBOS er der vi er. Dette er ikke noe vi pleier å gjøre, nettopp fordi det er dyrt.

Men også OBOS må bygge kultur, samhold og sikre at vi er et godt sted å jobbe. De ansatte er vår viktigste ressurs, så en investering i stolte og motiverte medarbeidere er også til stor glede for medlemmene.

Mer fra: Debatt