Debatt

«Beklager lille venn, du er ikke god nok»

Vi kan ikke lage en skole som gjør ungene våre syke og stressa.

Beklager Asheim, men mine unge skal ikke være et ideologisk eksperiment for deg og Høyre.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Høyre foreslår enda en gang at elever skal deles inn etter kunnskapsnivå i klasserommet. Statsråd Henrik Asheim taler varmt om forslaget.

Dette er ikke noe nytt fra Høyres side. Sist de foreslo dette var for åtte år siden, og det fikk kraftig motstand av både fagfolk og andre.

I dag er det ifølge opplæringsloven ikke lov å dele inn elever etter kjønn, etnisk tilhørighet eller faglig nivå. Dette er viktige ting vi må fortsette å hegne om i dagens fellesskole. Loven slår fast at elever kan deles i klasser eller grupper som ivaretar den enkeltes behov for sosial tilhørighet.

Det er kun i deler av opplæringen man kan deles i andre grupper etter behov.

Statsråden, som også er nestleder i programkomiteen, begrunner forslaget med at han tror dette er en smart vei å gå i de fagene en ønsker at ungene skal prestere godt i. I barneskolen skal en kunne gjøre dette i kortere perioder, mens en ønsker å gå inn for økt bruk av deling etter nivå i fag som norsk, engelsk og matematikk på ungdomstrinnet. Allerede her setter de standarden med at det kun er realfag som det er viktig at våre barn er gode i.

Hva er egentlig problemet med et slik forslag? Burde ikke alle barn få tilpasset undervisningen sin? Svaret på det spørsmålet er at det skjer i skolen og i det enkelte klasserommet i dag.

Men det har kanskje ikke Høyre og Asheim fått med seg?

I et klasserom legges undervisningen til rette for den enkelte elev som trenger akkurat dette. Enten i form av ekstra utfordringer eller med at en tilpasser fagstoffet etter hvor langt en er kommet i sitt løp for læring. Dette fungerer bra for de aller fleste av våre barn og unge.

Inndeling etter nivå vil kun føre til høyere stigmatisering av hvert enkelt barn. For det vil, uansett hvordan man deler inn, være noen som ikke er flinke nok til å komme med i «den beste gruppa.»

Hvordan slår dette ut på den enkeltes selvfølelse og motivasjon for læring?

Kunnskapsdepartementet har slått fast at inndeling etter faglig nivå har en negativ effekt for elever som har lave eller middels prestasjoner. Som mamma og mangeårig FAU-leder har jeg lært at det aller viktigste for elevene er tilhørigheten til klassen.

Her føler de seg trygge. Trygge miljø bidrar i sterk grad til læring, mestring og trivsel.

Jeg er bekymret. Bekymret for at konsekvensene av slike inndelinger kan føre til økt mobbing og stigmatisering av den enkelte elev. Vi kan ikke sende barna våre dag ut og dag inn på skolen med en følelse av at de ikke er bra nok. Fordi det er noen voksne som har bestemt at det kun er matte, norsk og engelsk som gjelder, og at det handler om å være best i disse fagene.

De praktisk estetiske fag er like viktige i ungenes skoleløp.

Og hvordan vil presset slå ut på den enkelte elev, hvis de hele tiden skal jobbe for å komme opp på det beste nivået? Vi vet at mange barn og unge allerede sliter fordi forventningspresset er så sterkt.

Vi kan ikke lage en skole som gjør ungene våre syke og stressa!

Medisinen vi trenger er rett og slett å utdanne og ansette flere lærere. Vi må slutte med all unødvendig testing som sluker undervisningstid fra læreren. Det må bygges et sterkere lag rundt de yngste elevene i form av tidlig innsats. Spesialpedagogiske ressurser må flyttes ut av PP-tjenesten og settes inn i de første skoleårene.

Kommuneøkonomien må styrkes slik at kommunene kan bruke mer penger på skolen. Utdanning er ikke butikk og skal ikke driftes på billigst mulig måte. Skolen trenger tverrfaglige yrkesgrupper med helsesøstre, miljøarbeidere, pedagoger og assistenter som jobber sammen for å styrke elvene på alle nivå både faglig og sosialt.

Det sosiale er en like viktig del av skolehverdagen deres. Bygging av klasseidentitet og tilhørighet er viktige faktorer som er med på å bygge positive arenaer læring i et felleskap for våre barn og unge. Det er den rette veien å gå i skolehverdagen. Ikke inndelinger etter hvem som er best i de enkelte realfagene.

Beklager å måtte meddele deg dette, Asheim, men barn skal ikke være et ideologisk eksperiment for deg og Høyre.