Debatt

Fra gode slagord til virkelighet?

Forkledd som omsorg, tilrettelegging og fritak opplever barn og unge i hele landet å bli åpenlyst og systematisk utestengt.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Til tross for at mange partier har sine ambisjoner og løfter på plass, vet vi at barn med nedsatt funksjonsevne på daglig basis blir utsatt for undervurdering, barnsliggjøring og manglende forventninger.

Dette forteller barn og unge med nedsatt funksjonsevne at de blir møtt med fra voksne når de ønsker å delta i fritidsaktiviteter.

Fortellingene om hverdagen deres står i sterk kontrast til Høyres visjon om et samfunn med muligheter for alle, eller Arbeiderpartiets ønske om et sterke felleskap og mindre forskjeller. Lek og fritid er der barn finner seg selv – sammen med de andre.

Stenger vi barn ute fra de arenaene, stenger vi dem ute fra livet.

Diskriminering av barn og unge med funksjonsnedsettelser er så vanlig, så systematisk og så gjennomgående på alle samfunnsområder at vi tror det er sånn det skal være. Konsekvensene er dramatiske for den enkelte, men de er også dramatiske for samfunnet som helhet. Når diskrimineringen foregår foran øynene våre uten at vi ser det, så fortsetter diskrimeringen.

Vi lærer barna våre at det er greit at noen er med og andre ikke er med. Det er oppskriften på å opprettholde et diskriminerende samfunn.

Dersom vi skal få et samfunn med muligheter for alle, mindre forskjeller og sterkere felleskap må vi begynne med å sikre at alle barn får være med. Da trengs det politisk vilje, prioriteringer og penger, men som Redd Barnas nye rapport, Fritid for alle – uten fordommer, viser så tydelig, trenger vi også økt kunnskap og bevissthet.

Barn og unge etterlyser at vi voksne, enten vi er foreldre, lærere, trenere, politikere eller ansatt i en kommune, i mediene eller i frivilligheten, øker vår kompetanse og bevissthet knyttet til hvordan vi skal sikre at fritiden er tilpasset alle barns behov.

Barn og unge forteller at fordommer fra oss voksne gjør at de skammer seg, at de føler seg i veien, og at de ikke passer inn.

Fordommene våre forsterker utenforskapet som mange barn opplever, og bidrar til at barns rettigheter brytes. Alle barn og unge har rett til hvile, lek og fritid. Det slår både FNs Barnekonvensjon artikkel 31 og norsk lov fast.

Denne rettigheten tydeliggjøres også gjennom konvensjonen til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) – som eksplitt sier at det skal sikres at barn med nedsatt funksjonsevne har samme mulighet til å delta i lek, fornøyelser, fritidsaktiviteter og idrettsaktiviteter, og de aktivitetene som finner sted på skolen. Gjennom Fritidserklæringen har også regjering, kommuner og frivillighet forpliktet seg til å sikre at alle barn og unge får oppleve mestring og fellesskap på fritiden.

Vi håper at rapporten Fritid for alle – uten fordommer kan være frasparket vi trenger for at politikere i hele landet tar fatt på dette viktige arbeidet. Vi må motvirke fordommer og diskriminering som hindrer barn med funksjonsnedsettelser i å delta på fritidsarenaen.

For å kunne endre handlinger må vi endre holdninger.

Vi må lytte mer til hva barn og unge sier selv. Barn med funksjonsnedsettelser har erfaring med diskriminering og manglende tilrettelegging, og de kan fortelle oss hva som er gode løsninger for at alle skal få delta. Vår bønn til politikere på alle nivåer er at dere må innse at dette er et virkelig problem. Dere må ta innover dere at en stor gruppe barn i vårt samfunn systematisk stenges ute. Nå må gode slagord bli til handling, og omsatt til virkelighet for barn og unge med funksjonsnedsettelser.