Debatt

Spesialistene på vrengebilder

AAP-aksjonens leder Elisabeth Thoresen gjør i Dagsavisen Fremtiden 12. april et forsøk på å svare på vår kronikk. Vi konstaterer at hun ikke svarer på det vi har dokumentert. I stedet kommer Thoresen med flere avsporinger, grove påstander og karakteristikker.

Advokatene
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av Helge Dolsvåg, Olav Lægreid og Gro Sandvold. Advokater og spesialister i velferdsrett

At AAP-aksjonen sprer falske påstander og overdrivelser er ikke bare noe vi hevder, men noe vi dokumenterer i vår kronikk 9. april.

Kronikken er godt belagt med linker til det vi omtaler. Vi forutsetter at alle som har reagert på Facebook, har satt seg grundig inn i disse linkene. Derfor gjentar vi ikke noe av det her.

Thoresen påstår at vi «er mest opptatt av å kritisere dem som rammes». Problemet med denne påstanden er at AAP-aksjonen ikke skiller mellom seg selv og alle som er uføre i Norge. Denne organisasjonen samler bare en liten andel av landets arbeidsuføre.

Det finnes mange seriøse aktører på velferdsfeltet, også blant pasient- og brukerorganisasjoner. En fare ved måten AAP-aksjonen opptrer på, er at den tar bort oppmerksomheten fra de seriøse organisasjonene og deres viktige budskap.

AAP-aksjonen er en politisk aktør, og det er en politisk aksjon. Da må AAP-aksjonen tåle kritikk for måten den presenterer fakta på. Det må også opposisjonspartiene som omfavner AAP-aksjonen. Slik kritikk er ikke noe angrep på syke og uføre i Norge, men en kritikk av AAP-aksjonen.

Det er synd at svaret fra organisasjonens leder tar bort oppmerksomhet fra et sårt tiltrengt ordskifte om velferdssystemet i Norge.

Dersom AAP-aksjonen mener at vår forrige kronikk er basert på feil eller misforstått faktum, er vi åpne for å bli korrigert. Men vi kan hittil ikke se at noen av de dokumenterte eksemplene har blitt tilbakevist med noen fakta.

Vi er tre advokater med mange års erfaring på velferdsfeltet, og det er vår erfaring og kunnskap som gjør at folk søker vår bistand. Vår rolle er å forstå sammenhenger og å bruke denne forståelsen til å vinne fram i systemet, på vegne av våre mange fornøyde klienter. Det har vi tenkt å fortsette med.

Mer fra: Debatt