Debatt

Beskytt norsk landbruk

Fiskeboller er industrivare, mens kjøttboller er landbruksvare.

Nei til EU hevder at en brexit-avtale vil være bedre for fisken enn EØS-avtalen.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Peter T. Ørbech og Arne Byrkjeflot skriver i Nationen 22. januar: «Bedre for fisken med brexit. Storbritannia får bedre markedsadgang til EU på fisk enn Norge har med EØS-avtalen». I Dagens Næringsliv 11. februar plukkes argumentasjonen fra «Nei til EU» fra hverandre av tidligere ekspedisjonssjef i Fiskeridepartementet under EØS-forhandlingene, Torben Foss, med DN-innlegget «Jeg var der da det skjedde, og dere tar feil

Jeg er ganske sikker på at Nei til EU vender det døve øret til, og vil fortsette å hevde at Norge utenfor EØS ville få bedre betingelser enn innenfor EØS-avtalen.

Men det er et annet poeng som underkommuniseres når Nei til EU, i sin kamp mot EØS-avtalen, hevder at det er «bedre for fisken med brexit», og det er at grunnprinsippet i Brexit-avtalen er at det ikke er toll på varer, inklusive matvarer.

Hvis vi legger til grunn at Nei til EU har rett (noe de ikke har), at brexit-avtalen gir bedre adgang til det europeiske markedet for fisk, implisitt at det ville også Norge kunne oppnådd overfor EU hvis vi gikk ut av EØS, så er det et stort men: men det ville med stor sannsynlighet bety at vi måtte «kjøpe hele pakka» og lempe betydelig på det norske importvernet for landbruksprodukter.

Det er denne dragkampen mellom ei fiskerinæring som vil ha adgang til internasjonale markeder, og ei landbruksnæring som vil ha beskyttelse mot import, mellom det som er kalt offensive og defensive næringer, som er og har vært et dilemma for norsk handelspolitikk i alle fall siden 1950-tallet.

Tidligere handelsminister Arne Skaug sa i Stortinget i tilknytning til handel mot Norden og Europa:

«Man kan litt forenklet si at det er en vanskelig oppgave for norske forhandlere å si at fiskeboller er en industrivare, mens kjøttboller er landbruksvare, at fiskeboller skal være med, mens kjøttboller ikke skal være med. Det har vært vårt standpunkt, men det er ikke et standpunkt som man kan holde gående i lang tid i internasjonale forhandlinger, for vi skjemmer oss ut på det. Vi har gitt instruksjoner til våre folk i Paris om at dette skal de si, men jeg vil ikke si det. Det er ikke noe man kan holde på i det lange løp»

Nå står vi igjen med begge bena i det samme dilemma i forbindelse med forhandlingene om en frihandelsavtale med Storbritannia. En slik avtale er en konsekvens av at Storbritannia har gått ut av EU og dermed EØS, og Norge trenger en slik frihandelsavtale.

Dilemmaet ble tydelig illustrert 15. mars, da stortingsrepresentant for Sp fra Hedmark, Emilie E. Mehl, kommenterte forhandlingene slik: «Dette er to næringer som en ikke må spille opp mot hverandre, og Norge har ikke en ost, eller en ku eller en bonde å gi vekk

Hvis vi holder dette opp mot følgende uttalelse fra Sjømatalliansen: «Det er et skrikende paradoks at sjømatnasjonen Norge synes å være mer opptatt av importbeskyttelse av norsk osteproduksjon enn å sørge for bedre markedsadgang og dermed høyere verdiskaping fra sjømatproduksjon». – ja, så skjønner vi at disse to næringene i utgangspunktet har ulik interesse.

Det er viktig at vi klarer å beholde en høy beskyttelse av norsk landbruksproduksjon. Det er selvsagt like viktig at vi klarer å legge forholdene til rette for ei sjømatnæring med stort eksportpotensial også i årene som kommer.

Enhver regjering ville stå oppe i vanskelige avveininger og dilemmaer, og vi kan se med spenning mot hvordan Solberg-regjeringen har hugget over denne gordiske knuten. Hadde det vært en ren Høyre/Fremskrittspartiet-regjering, er jeg redd landbruket ville stått svakt. Men med KrF i Landbruksdepartementet kan det være håp om at beskyttelsen av norsk landbruk får stor oppmerksomhet, selv om jeg tror at en nok må gi noe for å komme fram til en frihandelsavtale med Storbritannia.

Men det vi uansett kan slå fast er at også brexit medfører utfordringer for Norge.