Debatt

Feil om Bane NORs planer i Brynsbakken

Vi skal bygge ut to nye spor, ikke et gigantisk anlegg.

Prosjektet i Brynsbakken er viktig fordi området er en flaskehals for togtrafikken til, gjennom og fra Oslo, skriver Bettina Sandvin.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Prosjektet i Brynsbakken er viktig fordi området er en flaskehals for togtrafikken til, gjennom og fra Oslo.

Det påvirker folks reiser over hele Østlandet. Nye spor mellom Vålerenga og Kværnerbyen vil gi plass til 5000 ekstra passasjerer hver time. Det er viktig for å styrke den klimavennlige, skinnegående transporten i hovedstadsområdet.

I Dagsavisen beskriver FAU-leder Åsne Dahl Torp, ved Vålerenga skole, sin bekymring for utbygging av jernbanen i Brynsbakken. Hun ønsker ikke en «gigantisk utbygging» nær Vålerenga skole.

Hun mener at saken ikke er godt nok utredet og skriver at skolen vil ligge i rød støysone etter endt utbygging.

Vi ønsker derfor å rydde opp i noen misforståelser:

Vi skal bygge ut to nye spor, ikke et gigantisk anlegg. De nye sporene skal legges delvis under lokk. Dagens jernbanespor ligger nærmere Vålerenga skole enn disse to planlagte sporene vil gjøre.

Deler av skoleområde ligger i rød støysone i dag. Det blir imidlertid ikke mer støy, verken inne på skolen eller i barnas uteområder. Vi skal selvsagt bygge støydempende og støyreduserende tiltak.

Vi har startet en dialog med skolen for å finne de beste tiltakene.

Saken er godt utredet. Bane NOR har vurdert 13 forskjellige løsninger i området. Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten bestemte at vi skulle gå videre med ett alternativ; det samme som vi anbefalte og anser som best for området og jernbanen.

I neste fase skal vi planlegge byggingen og støytiltak i detalj slik at de tilfredsstiller støyforskriftens krav. Dette gjør vi i dialog med skolen og kommunen.