Debatt

Alarmen går for barna

Arvesynden lever i beste velgående i Norge.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Det kan man ikke si om barna som har vært her i mange år, men likevel trues med utkastelse. Ofte til et land de verken har vært i eller har noen tilknytning til. Toppjurister slår alarm om at Norge bryter sine forpliktelser, både etter barnekonvensjonen, flyktningkonvensjonen og den europeiske menneskerettskonvensjonen. Regjeringen, Ap og Sp vender det døve øret til.

Norge har et regelverk som skal sikre at det tas særlige hensyn til barnets beste i utlendingssaker. Likevel får flust av saker helt urimelige utslag når det gjelder avveiningen mellom barnets beste og innvandringsregulerende hensyn.

Mustafa Hasans sak er ett av mange eksempler. Han kom til Norge som seksåring, og er oppvokst her. Til sommeren fullfører han videregående. For ham er Norge hjemlandet, slik det er det for andre som er oppvokst her. Men nå skal han kastes ut.

Les også: Mustafa Hasan (18) går til søksmål mot Utlendingsnemnda

Mustafas bror har fått opphold på grunn av sterke menneskelige hensyn og lang botid i Norge. Mustafa har akkurat den samme bakgrunnen, men har fått avslag. Sakene er like, og det viser tilfeldighetene og urettferdigheten som rår nå. UNE vedgår i sakspapirene at han har sterk tilknytning til Norge, men at «innvandringsregulerende hensyn» må gå foran barnets beste.

Fem advokater på feltet har sendt brev til Stortinget der de slår alarm og påpeker flere alvorlige mangler i behandlingen av disse sakene. De påpeker at Mustafa-saken ikke er en enkeltsak, men et tegn på at innvandringsregulerende hensyn nå trumfer barnets beste i altfor stor grad.

SV har fremmet forslag om at sakene til de lengeværende barna settes på vent til praksis og regelverk er gjennomgått. Det er det dessverre ikke flertall for. Jeg håper de andre partiene snart hører alarmen, for barnas skyld og for hva slags land Norge skal være. For vi kan bedre enn dette.

Mer fra: Debatt