Debatt

Vaksinestrategien kan være veien ut av pandemien

Vaksinestrategien er i bunn og grunn en politisk avgjørelse, ikke bare en helsefaglig vurdering.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Politikk handler om fordelingen av goder og byrder. Så enkelt kan det sies.

Hvem må bære den tyngste børa og hvem er det som trenger ekstra hjelp og støtte. Gjennom pandemien har Oslofolk båret en mye tyngre byrde enn mange andre. Vi var lenge episenteret for pandemien og hadde det klart høyeste smittetrykket i landet. Derfor er det også naturlig at vi har hatt de strengeste tiltakene gjennom nesten hele pandemien. Ser man totalt gjennom pandemiperioden har Oslos befolkning båret en tiltaksbyrde som er dramatisk mye høyere enn resten av landet.

Les også: «Folk rømmer byene under korona. Skulle ønske det var tilfellet i Norge også»

Smitten kom først til Norge og Oslos vestlige bydeler, med skiturister som hadde vært på vinterferie i Sveits og Italia. Derfra spredde den seg gjennom byen og har festet et langvarig grep om våre østlige bydeler. Vi har hatt høyt smittetrykk der i lang tid, samtidig som vi også i de bydelene i Oslo med minst smittetrykk har høyere smittetrykk enn andre norske kommuner der smitten har spredd seg.

Dette er prisen vi har måttet betale for å bo i Norges hovedstad og største og mest trangbodde by.

Gjennom pandemien har vi sett at når smitten øker i Oslo, og Osloregionen, så er det alvorlig for smittetrykket i resten av landet. Derfor er det rart at regjeringen hele veien har stått steilt på å fordele vaksiner jevnt i hele landet. Logikken bak at man skal beskytte de svakeste først, altså de i høy alder, er alle enige om.

Les også: Maja og Simon Lotrie ble permittert i mars: – Vi lever på mindre penger enn da vi begge jobbet (+)

Men dersom man skal beskytte de som er utsatt for størst risiko må man se på hele bildet, ikke bare alder. En person på 64 som bor på Stovner er utsatt for langt større risiko enn en person på 64 bosatt i en kommune som i løpet av pandemien nesten ikke har hatt smitte.

Det handler rett og slett om at smittetrykket, og derfor risikoen, er høyere på Stovner.

Helseministeren viser til at vi ikke kan vite hvor det neste smittetilfellet kommer. Det er faktisk ikke helt riktig. Etter 11 måneder med pandemi så har vi lært at mellom en tredjedel og en fjerdedel av alle smittede har bostedsadresse i Oslo. Antall sykehusinnleggelser og dødsfall med covid-19 er også sterkt overrepresentert i Oslo. Selvfølgelig er det sånn med byens størrelse, trangboddhet og store levekårsutfordringer.

Risikoen for smitte og alvorlig sykdom er mye høyere i Oslo-området enn i andre deler av landet og det er mer sannsynlig at det neste tilfellet oppstår her fremfor et annet sted. Skal man ta familieminister Ropstads postulat om at alle liv i Norge er like mye verd, da bør man prioritere de svakeste blant oss, der det er størst risiko for å bli smittet.

Les også: Venke (51) mistet hotelljobben: – Erna kan gjerne bytte plass med meg et års tid

Folk med underliggende sykdommer og våre eldste har hatt større grunn til å være redde i de kommunene som over tid har hatt høy smitte, enn de som bor i kommuner uten smitte. Og den psykiske effekten for barn, unge og de som bor alene av nedstengte fritidstilbud, mye karantene og «røde skoler» er større enn for de som bor i kommuner uten smitte.

Med de nye muterte virusene som igjen er kommet til landet primært med personer som ikke bor i Oslos østlige bydeler mens grensene var åpne, er det risiko for at smittespredningen øker raskt i Oslo og at belastningen på helsetjenesten blir stor. Da blir spørsmålet om fordeling av vaksiner enda mer prekært. Vi har et tidsvindu nå hvor vi fortsatt kan rekke å vaksinere før de nye muterte virusene får spredt seg og tatt over.

Men det tidsvinduet blir stadig mindre.

Les også: «Det er gjennomgående utvist liten evne fra dagens regjering til å være føre var»

Mange steder i landet har eldre mottatt vaksiner. Når vaksinasjonen av yngre aldersgrupper skal starte må man se på ulikheten i smittetrykket mellom forskjellige deler av landet. Dette aktualiseres av at vaksinen til Astra Zeneca kun blir godkjent for de under 65. Når Norge mottar sine doser må helseministeren allerede ha lagt om strategien for vaksinering, slik at områdene med høyest trykk prioriteres.

Som helsebyråd har jeg stor respekt for den helsefaglige kompetansen som vi politikere er omgitt av.

Det er den som gjør oss i stand til å ta avgjørelser. Men vaksinestrategien er i bunn og grunn en politisk avgjørelse, ikke bare en helsefaglig vurdering. Jeg håper helseministeren nå lytter og gir Oslo og andre kommuner med høy smitte over tid den hjelpa som kan bidra til å gi oss – og dermed resten av landet – en vei ut av pandemien.

Mer fra: Debatt