Debatt

Tillitsreform? Ikke i Oslo

I alle landets kommuner og fylkeskommuner blir alle lærerorganisasjoner behandlet likt. Ikke i Oslo.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Skolenes landsforbund og de rødgrønne partiene er enige om at partsforholdet i arbeidslivet er selve basisen for en tillitsreform i offentlig sektor. Men ikke i Oslo.

I alle landets kommuner og fylkeskommuner er det slik at alle lærerorganisasjoner blir behandlet likt. Alle lærerforbundene er med på forhandlinger om lærernes lønns- og arbeidsforhold, både nasjonalt og lokalt.

Men ikke i Oslo.

Les også: Oslo-barnehage i koronakrise: – Jeg sender sønnen min i barnehagen med dårlig samvittighet (+)

Som den eneste kommunen i landet krever Oslo at man organiserer minst 17,5 prosent av lærerne i skolen for å få lov til å sitte ved forhandlingsbordet. Det er det bare ett forbund som gjør. Vi andre, Skolenes landsforbund, Creo – forbundet for kunst og kultur og Norsk Lektorlag, er utestengt med det rødgrønne byrådets velsignelse.

I dag er det mulig å endre denne urettferdigheten. Da skal saken opp i bystyret. Oslo Høyre har tatt initiativ til å demokratisere partsforholdet i kommunen slik at det blir som i resten av landet. De andre borgerlige partiene støtter dette.

Hva så med de rødgrønne? De snakker jo på inn- og utpust om tillitsreform og viktigheten av at alle parter i arbeidslivet er med og blir tatt på alvor. Men ikke i Oslo.

Les også: Frykter stengte samfunn gjennom hele vinteren

Innstillingen fra de rødgrønne byrådspartiene i Oslo er å la urettferdigheten fortsette som før. De mener åpenbart at det er resten av landet som tar feil når de gir alle organisasjoner like rettigheter. I Oslo har de lest George Orwells «Kamerat Napoleon» og konkludert med at «alle fagforeninger er like, men noen er likere».

Skolenes landsforbund har etter dette en berettiget tvil om hva de rødgrønne egentlig mener med en tillitsreform i offentlig sektor. Når en tillitsreform ikke inkluderer noe så grunnleggende som like partsrettigheter, må man begynne å lure på hva annet som er utelatt.

Dette er ordlyden de rødgrønne byrådspartiene i Oslo har tenkt å stemme mot:

«Oslo kommune skal som arbeidsgiver respektere organisasjonsfriheten, slik at ansatte ikke må være organisert i en bestemt fagforening for å få sine rettigheter ivaretatt. Oslo kommune skal derfor, som alle andre kommuner i Norge, likebehandle arbeidstagerorganisasjonenes rett til medbestemmelse, og gi dem lik rett til å opprette og forhandle om særbestemmelser, uavhengig av størrelse.»

Les også: Støtter Løvemammaenes krav om at familier med syke barn ikke skal miste hjelpestønaden (+)

Skolenes landsforbund er utrolig skuffet over det rødgrønne byrådet i denne saken. Normalt opplever vi at det er de rødgrønne partiene rundt omkring i landet som fremmer slike saker. Men ikke i Oslo, der overlater de det til Høyre.

Skolenes landsforbund ber innstendig byrådet i Oslo om å snu i denne saken. Dere risikerer å gjøre stor skade på troverdigheten til tillitsreformen dere ellers snakker så varmt om. Vi hadde håpet at nettopp dere skulle gå foran og vise vei.

Vår sluttappell går til partiet Rødt i Oslo: Dere sitter nå med makta til å avgjøre denne saken i bystyret. På Rødts egen nettside står det: «Rødt jobber for et arbeidsliv der fagbevegelsen har større innflytelse.»

Nå gjenstår det å se om dere virkelig mener det. Det kan vel ikke være slik at dere selvsagt mener alt som står i partiprogrammet. Men ikke i Oslo?