Debatt

En ny, rødgrønn sjanse

Januar 2021 har vært mørk og nedstengt. Må kontrasten til neste januar bli stor og rødgrønn.

Jonas Gahr Støre snakker om den politiske situasjonen under Arbeiderpartiets landsstyremøte i Oslo Kongressenter Folkets Hus. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Når vi omsider skriver januar 2022 kan vi igjen se framover. Planlegge lenger enn en uke frem i tid. Pandemien har gitt etter. Det samme har høyrekreftene. Endelig er det min og din tur til å få skreddersydd politikk, tilpasset vår hverdag.

Den rødgrønne starten blir fin.

Les også: «Dagens Ap er fullt av frustrerte, rasende folk, på alle nivåer»

Folk har en jobb å gå til. En Arbeiderparti-ledet regjering får folk i jobb. Norske bedrifter i det ganske land selger varer til sine viktigste kunder i Europa. EØS-avtalen sørger for at alt er på stell. Ambisjonen om å øke norsk eksport med 50 prosent innen 2030 setter fart i næringslivet. Salget av Norge stoppes. Det statlige eierskapet brukes igjen for å fremme fellesskapets interesser, som kutt i klimautslipp, flere læreplasser og norske lønns- og arbeidsvilkår.

Sikkerhetsnettet er styrka og flere inkluderes i arbeidslivet.

De unge uføre skal få oppfølging og utdanning, så arbeidslivet også kan bli et liv for dem. Det slås ned på useriøse aktører som ikke tilbyr en anstendig lønn for et anstendig arbeid. Myndighetene får ressurser til å stoppe arbeidslivskriminalitet, ikke bare avdekke den.

Les også: Fylkesledere i Ap uenige om hvordan de skal forholde seg til Sp

Arbeiderpartiet setter en stopper for den kroniske underfinansiering av helsevesenet. Helsevesenet og sykehusene får det armslaget de fortjener. Et offentlig helsevesen er jo det beste forsvaret mot en pandemi. Fastlegeordningen skal fikses og bemanningen i eldreomsorgen opp og atter opp. Faste, hele stillinger for de ansatte. Det betyr at legen husker hvorfor akkurat du kommer på kontroll i dag og at vi kan være trygge på at det er nok folk på jobb til å gi pleie og omsorg til mormor og morfar.

Alle som én skal få trygghet for helse.

Fra og med 2022 er det helt uaktuelt å øke egenandeler for å finansiere kutt i formuesskatt til landets rikeste. Tannhelsetilbudet utvides, det blir gratis for personer mellom 19 og 21 år og halv pris for unge voksne mellom 22 og 25 år. Tjuetjueto blir starten på en periode for en styrket velferdsstat.

Ingen flere usosiale kutt. Året 2022 blir en fryd for lommeboka til den gjengse nordmann: pendlere får mer å rutte med, folk med vanlige inntekter får lavere skatt. Barnehagene blir billigere, det samme blir skolefritidstilbudet for barna.

Men klimakrisen henger fremdeles over oss, selv om vi skriver 2022.

Les også: «Der Vedum kan la personlighet trumfe politiske poenger, har Støre et annet lynne»

Den er ikke løst i en fei. Det første rødgrønne statsbudsjettet som har fått flertall på åtte år baner vei for at utslippene skal ned og jobbskapingen skal opp. Utslippene skal kuttes med 55 prosent i ikke-kvotepliktig sektor innen 2030. Åtte år er kort tid for å oppfylle denne ambisjonen. Det betyr storsatsing på karbonfangst og -lagring, hydrogen, havvind og grønn utvikling i vår maritime næring. Arbeiderpartiet vil etablere to fangstanlegg for karbon, som kommer i tillegg til et anlegg for transport og lagring. I dette ligger det et enormt potensial for å kutte utslipp og trygge tusenvis av arbeidsplasser. Vi skal klare omstillingen!

Omstillingen som skyter fart om et år, er rettferdig.

Det betyr at det blir en stopper på sponsing av luksuskjøp av elbiler. I tillegg skal alle kommuner i hele landet få en hurtigladestasjon og staten begynner å jobbe systematisk for å sike elektrisk infrastruktur i hele landet. Klimaavgiftene må øke, men inntektene føres tilbake til folket. Det blir stimulert til kloke valg, samtidig som velstanden til hele åtte av ti lønnsmottakere blir romsligere.

Les også: En av fem Ap-velgere vil bytte ut Støre – før valget

Neste januar bør vi kunne sette punktum for en regjeringsperiode som øker forskjellene med de som har mye og lite, kutter i velferden og svekker tryggheten i arbeidslivet. Men for at dette ikke kun skal være en utopi, må vi ta riktige valg. Du kan velge et mer rettferdig Norge, hvor flere får mulighet til å komme i jobb, velferden styrkes og klimautslippene kuttes.

Årets stortingsvalg er et retningsvalg. Nå er det arbeidsfolks tur. Stem Arbeiderpartiet.