Debatt

Politisk mistillit

Det er ikke kjønn eller hudfarge som er grunnen til mistillitsforslaget mot byråden. Det er det de 15.000 lovbruddene som er.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

I et leserinnlegg i Dagsavisen 14 desember skriver Rød ungdoms nestleder Ayat Saeid følgende om mistillitsforslaget som vi nylig fremmet mot byråd Lan Marie Nguyen Berg:

«men på grunn av internalisert rasisme og kvinneforakt er hun et enklere «mål» for misfornøyde hvite gubber og andre som ikke tar klimakrisa på alvor»

Les innlegget her: Hva om hun var en hvit mann?

Jeg synes det er leit at Rød ungdom skriver dette da det jo er et forsøk på koble politiske standpunkter opp mot hudfarge. I den politiske debatten bør det være meningene som er det vesentlige, ikke om personen som fremmer dem har en alder, et kjønn eller en hudfarge. De fleste har jo det.

Ved å koble politiske meninger opp mot hudfarge eller kjønn bidrar man til å styrke stereotypier vi egentlig godt kan klare oss uten. Det kan jo forsåvidt være greit å nevne at begge de to bystyregruppene som fremmet mistilliten har klar overvekt av kvinner.

Så til selve saken: Grunnlaget for mistillitsforslaget er tre uavhengige rapporter fra henholdsvis Arbeidstilsynet, Kommunerevisjonen og konsulentfirmaet Price Waterhouse Coopers. Alle tre er kritiske til ulike sider av byrådens arbeid. Dersom Rød ungdom mener at noen av de tre rapportene handler om kjønn eller hudfarge bør de begrunne hvorfor.

Les også: «En pressesjef som tas i løgn, en stortingsrepresentant som mobber og en bystyregruppe som roper»

Jeg har lest alle tre og mener bestemt de handler om byrådens profesjonelle rolle og utøvelse av et verv. Alle tre rapportene er tilgjengelige via kommunes hjemmesider. Særlig PWC rapporten er kritisk til ulike lovbrudd og regelbrudd i underliggende etater som byråd Berg er ansvarlig for.

Det er verdt å merke seg at fem partier i bystyret støttet misilliten.

Rød Ungdom hevder forøvrig i siste setning at rasisme er motivasjonen for å fremme en mistillit. Påstanden er stygg og langt forbi noe Dagsavisen bør fremme, selv i et leserbrev. Jeg tviler forøvrig på at de ansatte i Kommunerevisjonen, Arbeidstilsynet eller PWC er rasister, og det er de tre instansene begrunnelsen for mistilliten og de faglige vurderingene stammer fra.

Videre hevder Rød ungdom at: «Fordi Berg er en ikke-hvit kvinne blir det forsøkt å kneble henne med grove personangrep.

Vi i Folkeaksjonen nei til mer bompengers bystyregruppe gjorde nøyaktig det motsatte av å forsøke å kneble byråden. Vi var pådriver for en uavhengig høring i finansutvalget hvor byråden fikk tid til å gjøre rede for egen praksis samt å svare på spørsmål fra utvalgets medlemmer. Vi ønsket at det skulle settes av tilstrekkelig med tid til byråden, men tiden ble begrenset av partiene på venstresiden. Å slippe til byråden i en høring med et ønske om å gi henne mest mulig tid er ikke å «kneble noen» men nøyaktig det motsatte.

Les også: Slasken dro i bystyremøte som skulle handle om budsjett. Plutselig handlet det mest om Lan

En mistillit skal knyttes opp mot en byråds yrkesutøvelse, ikke mot vedkommendes politiske standpunkter. Ingen kan fremme mistillit mot en byråd for å gjennomføre egen politikk, selv ikke om man er uenig i politikken. Det er verdt å merke seg at flere av partiene som støttet mistilliten ofte stemmer med byrådet i spørsmål om klimapolitikk.

Jeg ønsker også å kommentere dette sitatet:

«Det er ingen hemmelighet at FNB ikke liker henne, og prøvde å utnytte skandalen for å få henne fjernet»

At vi har noe personlig mot Lan Berg er i hvert fall en hemmelighet for meg, og det var jeg som fremmet mistillitsforslaget. Berg har jeg kun snakket med en eneste gang og det var en kort, men hyggelig samtale. At 15 000 brudd på arbeidsmiljøloven er en skandale er jeg forøvrig helt enig med Rød Ungdom i. Bystyrets flertall mente det og de andre graverende forholdene rapportene beskriver likevel ikke var nok til mistillit, og det respekterer vi selvsagt.

Mer fra: Debatt