Debatt

Hvem er det som mobber?

Kunnskapshull, lønnsfest og en «førerløs farkost». Utviklingstrekkene i Osloskolen er bekymringsfulle.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Nei, Dagsavisen, folk som er bekymret over utviklingen i Osloskolen, er ikke «mobbere.» Flere Oslo-elever sliter med lesing og regning på barneskolen. Oslo-rektorer og Mobbeombudet slår alarm.

Det må være første gang for alt. Ifølge en kommentator i Dagsavisen 16.12. er jeg en «mobber» fordi jeg har uttalt bekymring over utviklingen i Osloskolen.

I så fall er det mange mobbere i det offentlige ordskiftet om dagen.

Mobbeombudet i Oslo har slått alarm om elevenes læringsmiljø, og at omleggingen av Utdanningsetaten har ført til en nedbygging av funksjonene som støttet og fulgte opp Oslos 187 skoler. Sammen med Elev- og Lærlingombudet sendte Mobbeombudet et omfattende bekymringsbrev der de mener at Oslo kommune bryter elevenes rettigheter. Er mobbeombudet også en «mobber»?

Les også: I årevis trakk Udir fram omstridt mobbe-kartlegging for skolene. Nå er ordlyden endret (Dagsavisen +)

Over 100 skoleledere i Osloskolen har sendt et bekymringsbrev til Utdanningsetaten. Skolelederforbundet uttrykker sterk bekymring over manglende fokus på lesing, skriving og regning og dårligere ledelse og oppfølging.

«Oslo-skolen er en førerløs farkost. Vi er alvorlig bekymret,» skriver 6 rektorer i Aftenposten. Er skoleledere i Osloskolen «mobbere»?

Nylig sluttet en hel seksjon i Utdanningsetaten, Læringsmiljøteamet, på dagen. De varsler om at systemet for å følge opp elevenes rettigheter og læringsmiljø i Oslo er «uforsvarlig.» Er Norges fremste fagmiljø innen godt læringsmiljø «mobbere»?

De siste månedene har Dagbladet avdekket av direktørene i Osloskolen har hatt en «lønnsfest» midt under en pandemi.

Utdanningsforbundet i Oslo frykter at omorganiseringen av Utdanningsetaten fører til en mindre transparent ledelse og mer byråkrati. De er også bekymret for hva byrådets foreslåtte kutt på 500 mill kr i skolebudsjettet de neste årene vil ha å si for elevene og lærerne? Er Utdanningsforbundet også «mobbere?»

Les også: – Unges fysiske og psykiske helse er viktigere enn at voksne mennesker skal få drikke på byen

I motsetning til de fire samfunnsforskerne som skrev i Aftenposten 24.11, synes ikke jeg det er betryggende at utviklingen på de nasjonale prøvene i år også er noe negativ i noen andre kommuner, ei heller at de eldste elevene fremdeles gjør det godt i Oslo.

Selvfølgelig gjør de eldre elevene det fremdeles godt. Elevene som i dag fullfører videregående opplæring har gått 13 år i en Osloskole med faglig dyktighet i alle ledd, og et sterkt fokus på elevens grunnleggende ferdigheter i lesing og regning.

Det er utviklingstrekkene, særlig på barneskolen, som er bekymringsfulle.

Langt flere Oslo-elever i 5. klasse er på det laveste nivået i lesing og regning to år på rad. Det er også urovekkende at flere elever sliter med lesing og regning i 1.–3. klasse. Vi vet at store kunnskapshull og manglende mestring de første skoleårene har en tendens til å forsterke seg når de yngste elevene blir større.

Disse resultatene må ses også i sammenheng med annen kunnskap vi har om skolen, for eksempel skolebidragsindikatorer. Skolebidragsindikatorene sier ikke «alt» om skolen, men ifølge ekspertgruppen for skolebidrag gir de «skoleeier og skoleledere en indikasjon på skolens bidrag til elevenes læring, og dermed et utgangspunkt for å drøfte lokale utfordringer og behov for tiltak.»

Les også: «Unge er blitt bedt om å angi medelever. Det skal visstnok bedre klassemiljøet»

Kommentator i Dagsavisen har helt rett i at mobbingen i Osloskolen øker. Det forteller Oslos 7-klassinger på Elevundersøkelsen. Men jeg tror nok ikke det skyldes meg, Mobbeombudet, Oslos rektorer eller Utdanningsforbundet.

Kanskje Dagsavisen heller bør være litt mer kritisk til det byrådet gjør i Osloskolen om dagen?

Mer fra: Debatt