Debatt

Gi meg en kvoteflyktning!

De trenger beskyttelse. De trenger ikke å bli møtt med spesifikke troskrav.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

«Ingen skal få komme inn i vårt land». «Vi må holde dørene vidåpne for asylsøkere og flyktninger». Dette er ytterpunkter i norsk innvandringsdebatt. Ingen av dem er farbare veier. De som hevder at det er lett å utforme en innvandringspolitikk, skjønner virkelig ikke hva politikk dreier seg om.

Både folkevalgte og byråkrater stilles her overfor utfordringer som må gå til marg og bein i samvittigheten.

Noen ganger går det helt galt. Det skjedde for vel en uke siden i regi av våre fremste politiske ledere. I forhandlinger om statsbudsjettet mellom regjeringspartiene og Frp snek det seg inn en svært uheldig forliksformulering som setter Norge i skammekroken internasjonalt.

At innvandring kom til å bli et stort tema i forhandlingene var ikke uventet. Et av de seigeste punktene var Frps lenge varslede motstand mot at Norge skulle ta imot 3000 kvoteflyktninger. Frp ga seg på dette fordi de fikk inn en tekst om at blant annet kristne kvoteflyktninger skulle prioriteres.

I min tid i Vårt Land fleipet vi om Dagbladet som var imot prester, men for kvinnelige prester. Frp har nå fått regjeringen med på en innvandringsvariant av dette.

Les også: «Etter at Frp trekte seg ut av regjeringa, held dei Erna og Co som ein slags gislar»

Den lille setningen i forliket tok mye av oppmerksomheten i pressen, og krangelen mellom KrF og Frp var i gang før blekket var tørt i forliksavtalen. Hensikten var kanskje å understreke at det er mange religiøse minoriteter som utsettes for forfølgelse og som trenger beskyttelse. I forliket er kristne, ahmadyah og jesidier nevnt.

KrFs forhandlere virket likevel beskjemmet over å ha vært med på formuleringen. Forliket kan skygge for prinsippet om at det er de mest utsatte som skal prioritet, uavhengig av tro, legning eller andre faktorer.

Frps folk var ditto mer fornøyd. Det var virkelig en formulering for grasrota, enten de befinner seg i KrF eller andre partier.

Noen få tusen kvoteflyktninger har lenge vært en torn i øyet for Frp. Særlig har partiets innvandringspolitiske talsmann, Jon Helgheim, uttrykt sterk motstand mot denne gruppen. Nå får han ikke mange månedene på seg til vise sin motvilje. På nominasjonsmøtet i Buskerud ble han vraket for renominasjon til Stortinget.

Det gikk noen år som redaktør før jeg skjønte hvor viktig begrepet kvoteflyktning er. Det er vedtatt på høyest hold i internasjonalt samarbeid i regi av FNs høykommissær for flyktninger. Slike avtaler er ikke noe hvert land bør tulle for mye med.

Les også: Gresk leir får kritikk: – Moria var helvete for oss. Men dette er verre enn helvete (Dagsavisen +)

Etter fire år med Donald Trump har vi lært at det er en enkel sak å underminere internasjonale konvensjoner. Ofte er disse avtalene blitt til etter langvarige konsultasjoner landene mellom. Ord og setninger er målt og veid gjennom traurige forhandlinger.

Det gjelder også for avtalen om kvoteflyktninger, eller overføringsflyktninger som FN kaller dem. Disse er i en spesielt vanskelig situasjon fordi de ikke kan returnere til hjemlandet, samtidig som de ikke kan tilbys en varig løsning i det landet de befinner seg i. Dermed må de overføres til et tredje land etter klare kriterier.

Dette er mennesker og familier som virkelig befinner seg i limbo. De kan virkelig ikke kalles for lykkejegere. Det finnes sikkert noen unntak, men er det noen som trenger beskyttelse og hjelp, er det denne gruppen.

Les også: «Man kan mislike en USA-ledet verdensorden, men å avskaffe den over natta er en dårlig idé»

I Norge er det UDI som bestemmer hvem av dem som får komme til Norge av kvoteflyktninger. Vi organiserer reisen for dem og har avklart på forhånd hvilken kommune de skal bo i.

Siden Norge har hånd over kriteriene, kan regjeringen også sette troskrav til dem som kommer. Det er særdeles lite lurt å gjøre hvis Norge ønsker å bli tatt på alvor internasjonalt. Disse menneskene trenger beskyttelse. De trenger ikke bli møtt med spesifikke troskrav.

Er det noen vi skal ta imot med åpne armer, er det kvoteflyktninger. Et rikt land som Norge burde strekke seg lenger enn til de tre tusen. Mens vi venter på vedtak om at tallet skal bli høyere, får vi jobbe for at troskravet fjernes.

Mer fra: Debatt