Debatt

Vi er rett og slett lurt

Da 5-årig grunnskolelærerutdanning ble vedtatt ble vi lova penger til finansiering. Det mangler millioner.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Stortinget vedtok 5-årig grunnskolelærerutdanninger enstemmig med unntak av ett parti, Senterpartiet. Det ble lovet penger til finansiering i statsbudsjettet for 2019 og gjentatt i 2020.

Når penga endelig kommer, ett år for seint, mangler det millioner av kroner. Vi er rett og slett lurt!

Skal kapasiteten på lærerutdanninger bygges ned i en tid da det er et skrikende behov for nye lærere?

7. oktober våkna jeg opp og tenkte: I dag skal vi endelig få vite hvor mye penger som kommer. Jeg hadde ikke i min villeste fantasi tenkt at når penga endelig kom, ville de ikke være i samsvar med antall studieplasser og det antallet studenter vi faktisk har.

Bare ved OsloMet mangler omtrent halvparten av millionene vi trenger. Dette er en instituttleders hodepine.

I påvente av avklaringer rundt finansieringa har vi ved OsloMet lagt til grunn en svært streng økonomisk modell, helt på grensa av det faglig forsvarlige. Det er som kjent enklere å dele ut litt ekstra midler enn å måtte trekke inn. Så kommer beskjeden, og jeg regner og regner.

Hva er dette?

Det mangler millioner av kroner bare hos oss for i det hele tatt å kunne dekke den slankest tenkelige økonomiske modellen vi har lagt til grunn i påvente av finansiell avklaring. Hva gjør jeg nå som ansvarlig for en av de største lærerutdanningene i Norge?

Jeg begynner å snu på hver eneste stein, som er snudd så mange ganger før.

Så stopper jeg opp og sier til meg selv: Dette finner vi oss ikke i. Når selv ikke vi ved OsloMet som er så store og har så mange studenter, ikke har en sjanse innafor de tildelte rammer, hvordan skal da de mindre lærerutdanningene klare seg? Stortinget har, med unntak av ett parti, vedtatt å innføre de 5-årige grunnskolelærerutdanningene.

Myndighetene har gang på gang lova at utdanningene skal finansieres. I flere år har vi bedt om å få vite hvilke rammer vi skal forholde oss til uten å få svar. Vi har skissert hva som skal til gjennom både formelle og uformelle kanaler.

Fra oppstarten i 2017, har vi måttet «gjette oss til» hva som ville komme av midler.

Fra og med 2017 har OsloMet tatt opp det samme antallet studenter som vi har hatt i de 4-årige grunnskolelærerutdanningene. Så kommer penga til det femte året, og utregningene er basert på kandidattall og ikke på det antallet studieplasser vi har eller på faktisk antall studenter. Hva kan dette skyldes?

Regna myndighetene med at vi skulle ha et større frafall av studenter enn vi faktisk har hatt? Eller tenkte de at vi av oss selv skulle forstå at de la til grunn at vi skulle bygge ned kapasiteten på lærerutdanningene når vi står i en situasjon med et skrikende behov for flere lærere i landet?

Har de tenkt at det er noen fag vi skal avvikle i skolen?

Det ser ikke slik ut i den nye reviderte læreplanen for grunnskolen. Kanskje de tenker en ikke trenger kvalifiserte lærere i alle fag? Eller kanskje myndighetene ikke har tenkt i det hele tatt? Eller at de er regna feil? Det er jo en del statlige byggeprosjekter og annet med overskridelser i alt fra 200 til over 800 %, så det er kanskje det siste? Det er lov å gjøre feil, men da er det vanlig praksis å rette dem opp umiddelbart.

Uansett årsak, her må Stortinget rydde opp med en eneste gang. Vi har mange lærerstudenter i de 5-årige utdanningsløpene som skal ivaretas.

De skal ha en verdig utdanning, i en utdanning som tilfredsstiller de nasjonale forskriftene og retningslinjene myndighetene har pålagt oss. Både vi ansatte og studenter ved OsloMet og resten av lærerutdanningsNorge, må umiddelbart få økonomiske rammer vi kan forholde oss til.

Mer fra: Debatt