Debatt

Det store sviket

At barn og unge har en så lett tilgang til porno, er et vanvittig sosialt eksperiment.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Det er lett å finne pornografisk innhold som er krenkende, aggressiv eller voldelig, særlig overfor kvinner.

Dette er noe av hva ungdommene forteller i Redd Barnas rapport «Et skada bilde av hvordan sex er – ungdoms perspektiv på porno», som ble lansert i mai 2020. Funnene i rapporten samsvarer godt med undersøkelser som viser at 9 av 10 pornoscener viser fysisk aggresjon, og halvparten verbal aggresjon.

Debatt:  «Grunnet alt for dårlig undervisning tyr mange unge til uetisk porno» 

Barn og Medieundersøkelsen 2020 som også har tatt for seg ungdommens bruk av porno, oppgir at 49 % av alle 13–18-åringer har sett porno på nett, hele 47 % så porno før de fylte 13 år.

Det som tidligere ble omtalt som grovporno, er i dag mainstream. Internettporno blir en del av barndommen for flere og flere.

Vold og krenkelser blir ofte det første møtet barn har med seksualitet.

De unge, spesielt guttene, «groomes» i tidlig alder til å tenne på vold og fornedrelse, mens jentene lærer at de skal underkaste seg det guttene ønsker, selv om det måtte innebære krenkelser og smerte.

At unge mennesker ned i 12–13-årsalderen har lett tilgang til porno, er et vanvittig sosialt eksperiment. Vi kan bare ane hva det gjør med synet på seksualitet når vold og overgrep alminneliggjøres på denne måten.

Likevel er det i dag pornomotstanderne som må regne med sjikane og hatske motangrep. Og fordømmelsene har virket. Fortsatt er det i hovedsak de tøffeste feminister som våger å stå i stormen. En av dem er den amerikanske sosiologen Gail Dines, som har forsket på porno i over et kvart århundre.

Les også: – Min yngste sønn trodde at lærerne ikke visste at det gikk an å være homofil

Hun hevder at det hun kaller pornokultur, er vår tids store helseutfordring.

I intervjuer med pornoutøvere som spesialiserer seg i røff og voldelig sex, avdekkes det at de selv opplever det de utsettes for som både smertefullt og krenkende. Pornoaktørene er ikke skuespillere i vanlig forstand, det de utsettes for er reell smerte og nedverdigelse. Gjennomsnittlig holder kvinner ut tre måneder i denne bransjen, ifølge Dines, og mange utvikler posttraumatisk stresslidelse (PTSD).

I disse tider med fokus på krenkelser, være seg Metoo eller rasismedebatten, ser vi her en bransje som i hovedsak lever av nettopp krenkelser. Men pornobransjens profittering på krenkelser er helt fraværende i den offentlige debatten.

Liv Heidi Brattås, daglig leder ved legevakta i Drammen forteller om en økende andel saker der atferd ikke harmonerer med alder. Overgrepsmottaket får inn unge jenter som føler seg presset til å være med på alt, og hun ser likhetstrekk med det de har vært utsatt for, og realityserier som «Ex on the beach» og «Paradise hotel», der grenseoverskridende atferd normaliseres i underholdningens navn.

Spesialist i sexologisk rådgivning Tore Holte Follestad mener at ungdommen i dag kan «alt» om trekantsex, men lite om «vanlig» sex, hvordan man har god sex, eller hvordan man går fram for å finne seg en kjæreste.

Les også: «Vært sammen med en gærning? Kanskje det er Hollywood sin feil»

At de må spørre om det, tyder på at de voksne har sviktet, sier han.

Den manglende motstanden mot pornokulturen fra voksensamfunnet, er et totalt svik mot barn og unge. Barn er påvirkbare, de observerer og kopierer, og holdninger påvirkes av det de oppfatter som normalt.

Porno påvirker hjernen, og man blir etter hvert mindre følsom for det man ser. I rapporten fra Redd Barna mener ungdommen selv at barn bør beskyttes mot porno, og at grensene tøyes for mye for hva man vil se.

Barn har krav på beskyttelse, de skal bli sett og hørt gjennom dialog og medbestemmelse og vi voksne skal være gode rollemodeller. Når det kommer til porno, mangler barna denne beskyttelsen fra voksne og de mangler dialog. De voksne er langt fra gode rollemodeller.

Feighet og manglende oppgjør med egne holdninger gjør at vi lar det sosiale eksperimentet fortsette.

Et nasjonalt nettpornofilter, der voksne over 18 år aktivt må kontakte sin nettleverandør hvis de ønsker tilgang til nettpornosider, er et nødvendig og gjennomførbart tiltak for å sikre barn og ungdom retten til en pornofri barndom.

Mer fra: Debatt