Debatt

Solberg er ansvarlig

Du skal ikke være fattig i verdens rikeste land.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Samtidig som de fattige blir fattigere, blir de rike bare rikere. De er til og med rikere og bidrar med mindre skatt enn vi trodde. Hva er det vi holder på med i Norge?

Sist uke fikk vi det sort på hvitt i en ny SSB-rapport. Ulikhetene i Norge er betydelig større enn det både forskere og oss andre har trodd.

Den rikeste én-prosenten i Norge mottar nesten 1/5-del av all inntekt, noe som er langt mer enn man har trodd tidligere. Samtidig viser rapporten at den samme gruppen kun betaler i snitt 22 prosent skatt. De rikeste i Norge er altså langt rikere, og de skatter langt mindre enn vi har trodd.

Samme uke kom bladet Kapital sin liste over Norges rikeste. De ti rikeste nordmenn er gode for 413 milliarder kroner, ifølge Kapitals beregninger. Det er tall og summer som det er vanskelig å skjønne dimensjonene ved. For å sette det i perspektiv; Disse ti mennenes formuer kunne finansiert 45 år med dagpenger for alle arbeidsledige i Norge, eller 27 års budsjett for Klima- og miljødepartementet.

Les også: «Jo mer du tjener, desto mindre skatt betaler du»

Samtidig går utviklingen feil også for de med minst. De fattige blir stadig fattigere.

Norges Røde Kors offentliggjorde for få måneder siden rapporten «Barn som lever i fattigdom». Den viser at fattigdom i barnefamilier er et alvorlig samfunnsproblem. Røde Kors er bekymret for at innsatsen mot fattigdom ikke er god nok.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets statistikk over barnefattigdom i Norge viser at over 105.000 barn lever i fattigdom i Norge, og at forskjellene øker. Nesten 11 prosent av norske barn lever i fattigdom.

Det er et problem for oss alle – fattige som rike – at rikdom og velferd er så skjevt fordelt i Norge. Store forskjeller øker sosiale problemer og motsetninger, skaper et urettferdig samfunn, og kan utfordre stabiliteten i samfunnet. Alle i Norge vil være tjent med at vi er et aktivt og inkluderende velferdssamfunn hvor ingen står utenfor.

Men enda mer problematisk er det at skattesystemet bidrar til å øke forskjellene. Når det dokumenteres at Norges rikeste i snitt betaler 22 prosent i skatt, tror jeg svært mange med rette reagerer sterkt. For det er nok svært mange vanlige arbeidsfolk som betaler langt mer i skatt enn 22 prosent. Dette er rett og slett en skammelig fordelingspolitikk i favør av de som allerede har mest.

Les også: «Hvordan kan vi hjelpe de rikeste? Gi dem mer penger? Vise forståelse? Hjelpe dem der de er?»

Denne utviklingen har skutt fart på Erna Solbergs vakt. Med støtte fra blant andre Kristelig Folkeparti, Venstre og Fremskrittspartiet.

Det er Solberg-regjeringen som er ansvarlig for at 105.000 barn lever i fattigdom. Det er Solberg-regjeringen som har ansvaret for at 25.000 flere barn var fattige i 2017, enn da Erna Solberg ble statsminister. Det er Solberg-regjeringen som har ansvaret for at de rike sitter med mer og bidrar med mindre enn i 2013.

Avstanden fra de som sitter i høysetet, og til de nederst ved bordet blir lengre og lengre under Erna Solbergs ledelse. Myten om at Solberg fokuserer på «mennesker og ikke milliarder» er avslørt, død og begravet.

Mer fra: Debatt