Debatt

En sliten lege er ingen god lege

Du fortjener å møte en opplagt lege på vakt.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Kommunen plikter å sørge for at du har en legevakt å henvende deg til ved akutt sykdom. Legevakten befinner seg i rimelig avstand nesten uansett hvor i landet du befinner deg. Tryggheten i dette er uvurderlig. Ordningen som skaper denne tryggheten baserer seg imidlertid på at legene jobber lange skift. En sliten lege er ingen god lege.

Les også: Overlege advarer: – Viruset er ikke blitt mindre farlig

Et tankeeksperiment:

Tenk deg at du jobber i barnevernet. Det er travle dager og tungt ansvar.

Når arbeidsdagen er omme, er du sliten og ser fram til å komme hjem. Kanskje venter det noen der som også fortjener litt oppmerksomhet. Idet du drar, plukker du med deg vakttelefonen. I akutte saker betyr din innsats alt for de barna som er rammet. Derfor strekker du deg langt utover arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid.

Tenk deg at du jobber på sykehjem. Det er vedvarende stress og mange ulike behov.

De fleste pasientene skjønner at du ikke kan løse alt, men noen forlanger mye av deg. Ved endt arbeidsdag er du tung i hodet og behøver ro. Det blir riktignok sjelden helt fri hjemme de dagene vakttelefonen blir med hjem. Du blir ofte avbrutt midt i middagen eller når ungene skal i seng fordi du trengs blant pasientene. Da må hensynet til lovbestemt hviletid vike.

Tenk deg at du jobber i ambulansen. Det er hektiske timer og mye følelser.

Noen av dem du møter gjennomgår sitt livs krise. Heldigvis ender det bra for de aller fleste fordi dere kom i tide. Det føles meningsfylt å bruke mest tid på de som trenger deg aller mest. Når tilstedevakta di er over, passer du på å få med deg vakttelefonen. Dere er ikke nok ansatte til å dele vaktdøgnet og folk må ha et sted å henvende seg når det haster.

Les også: «Donald Trump ville ikke høre på Anthony Fauci. Det vil ikke Jörgen Malmquist heller»

Virkeligheten for fastleger:

En slik organisering av arbeidslivet er utenkelig for de fleste av oss.

Virksomheter som er i drift store deler av døgnet har flere personer ansatt for å dekke de ulike skiftene. Slik er det både i barnevernet, på sykehjem og i ambulansetjenesten. De som jobber lange vakter skal ha friperioder i turnusen for å kompensere. På den måten kan det ytes nødvendige tjenester samtidig som arbeidsmiljøloven overholdes.

Fastlegenes hverdag bryter med dette mønsteret. Når dagen på legekontoret avsluttes, tar én av fastlegene ansvaret for vakttelefonen – kveld, natt og helg. Avtalen som regulerer arbeidstid for leger i kommunene ble til i en annen tid og inneholder et omfattende unntak fra arbeidsmiljøloven. Derfor kan fastleger pålegges å jobbe flerfoldige timer vakt i tillegg til full jobb på dagtid. Strikken tøyes fordi vi vet at for noen betyr vår innsats alt. Det er mange leger i vårt langstrakte land som ofte må sørge for barnepass fordi de selv trengs et annet sted.

Likevel tar vi vakta, fordi vi vil ta vare på befolkningen vi har ansvar for.

En del av henvendelsene på legevakt er av typen som kan vente en liten stund, men man vet aldri når det dukker opp problemstillinger som haster. De pasientene som trenger oss aller mest fortjener å møte en uthvilt lege på vakt. Slik situasjonen er nå, bemannes de fleste av landets legevakter med fastleger som allerede er slitne etter en hektisk dag med mange ulike behov, mye følelser, vedvarende stress og tungt ansvar.

Framtidens legevakt:

Slik kan det ikke fortsette å være, verken for legene eller pasientene.

Kommentar: «Koronakrisa er over. Nå venter katastrofen»

Det er nødvendig med nok hvile, slik at den som har det medisinske ansvaret klarer å være skjerpet når det gjelder. Vi trenger flere leger til å dele på arbeidsbelastningen både på dagtid og resten av døgnet. Derfor har Legeforeningen gjennom flere år meldt fra til kommunesektorens interesseorganisasjon KS om at det avtalte unntaket fra arbeidsmiljøloven må begrenses.

Legeforeningen tar på høyeste alvor at legevaktslegene er et uerstattelig ledd i den akuttmedisinske kjeden. Av den grunn krever vi ikke å komme ned på vanlig arbeidsuke. Kravet vårt er at vi ikke skal kunne pålegges mer enn 7 timer tilstedevakt eller 28 timers beredskapsvakt per uke i gjennomsnitt – i tillegg til full dagtidsjobb.

Det tilsvarer langt over arbeidsmiljølovens øvre tillatte grense for overtid per år. Likevel vil det oppleves som en lettelse sammenlignet med dagens situasjon.

Les også: – Vi har en tendens til å tro at større er bedre. Men det er ikke sånn med sykehus

For kommunenes interesseorganisasjon KS er dette tilbudet ikke godt nok.

KS er enige i at det er behov for flere leger i primærhelsetjenesten, men peker på staten som ansvarlig for finansieringen. Det er imidlertid kommunens lovbestemte plikt å sørge for at du har en legevakt å henvende deg til ved akutt sykdom. Kommunene og deres forhandlingspart KS må ta ansvar for sin del av den medisinske akuttberedskapen.

En sliten lege er ingen god lege. Du fortjener å møte en opplagt lege på vakt!

Mer fra: Debatt