Debatt

Skadelig sykdomsskremmeri

Forskning viser at helsesjekker av friske mennesker ikke gir helsegevinst.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Til Volvat, Aleris og andre som utfører helsesjekker. Vi ønsker dere velkommen til å delta i kampanjen «Gjør kloke valg» og slutte med overdiagnostikk. Unødvendige helseundersøkelser kan være skadelige. Helsesjekker av friske mennesker kan gi forbigående falsk trygghet og bidra til helseangst.

Bevisstheten om skadelige virkninger av medisinsk overaktivitet, eller overdiagnostikk og overbehandling, har økt mye de siste årene. Kampanjen «Gjør kloke valg» er en del av en internasjonal bevegelse som samler helsearbeidere fra ulike profesjoner for å redusere unødvendige helsetjenester som kan være til skade.

Legeforeningen har tatt initiativ til «Gjør kloke valg» i Norge. Innen hvert fag lages konkrete anbefalinger om hva man bør unngå å gjøre. Et eksempel er denne anbefalingen, som Norsk forening for allmennmedisin har laget: Unngå å oppfordre friske mennesker til regelmessig helseundersøkelse uten symptomer eller kjent risikotilstand.

NRK sendte mandag 7. september en episode av Folkeopplysningen med tittelen «Kroppen på service». Der ble vi presentert for ulike former for overdiagnostikk og overbehandling og hvilke uheldige konsekvenser dette kan ha for den enkelte pasient.

Flere uheldige sider ved unødvendige tester av friske mennesker ble belyst. Såkalte «helsekontroller» ble spesielt trukket fram. I programmet ble det poengtert at forskningen viser at slike undersøkelser ikke er nyttige – og at de i verste fall kan skade pasientene. I

følge programlederen ønsket ikke Volvat og Aleris, som er de største tilbyderne av helsesjekker i Norge, å uttale seg i programmet.

Forskning viser at helsesjekker av friske mennesker ikke gir helsegevinst. Dette framkommer av en rapport fra kunnskapssenteret Cochrane fra 2019. Og som det ble forklart i programmet «Kroppen på service», kan alle undersøkelser føre til at man finner noe som egentlig er ufarlig, men som likevel vekker bekymring. Jo friskere personen som undersøkes er, jo større er sannsynligheten for at dette skjer.

Og fordi det ikke alltid er lett å skille ekte sykdom fra tilfeldige og harmløse funn, kan overflødige undersøkelser føre til unødvendig behandling som også kan være skadelig. Derfor ville skadevirkningene bli store hvis for eksempel alle innbyggere fikk en hel dag med undersøkelser fra topp til tå hos ulike spesialister.

Helkropps ultralyd vil for eksempel fortelle noen som føler seg friske at de bærer på en gallesten. Dette kan bli en unødvendig sten til byrden, en unødvendig bekymring fordi gallesten som ikke gir sykdom skal få være i fred.

«Gjør kloke valg» er fagmiljøenes selvransakelse. Vi erkjenner at medisinsk overaktivitet forekommer, og det ønsker vi å gjøre noe med. Kampanjen startet etter at de første nasjonale helseatlasene viste at det på noen områder er urovekkende stor variasjon i hvordan pasienter behandles for samme tilstand i ulike fylker.

I en spørreundersøkelse som Legeforeningen utførte blant 1500 barneleger, røntgenleger og allmennleger, svarte hele 92 prosent at overutredning og overbehandling forekommer i Norge.

Målet med kampanjen er å redusere overdiagnostikk og overbehandling i hele helsetjenesten. Vi retter søkelyset mot undersøkelser og behandling som pasientene ikke har nytte av og som kan være skadelige.

Unødvendige undersøkelser av friske mennesker er et økende problem som nører opp under unødvendige bekymringer. Falsk trygghet selger, men tryggheten er kortvarig og kan medføre stadig sterkere behov for undersøkelser «for sikkerhets skyld».

«Gjør kloke valg» oppfordrer alle helsearbeidere til å slutte med unødige helsekontroller. Som fagpersoner er vi forpliktet til å gjøre alt vi kan for å unngå å skade pasientene. Vi håper derfor at Aleris og Volvat – og alle andre som selger unødige helsekontroller – vil stille seg bak kampanjen og ta dette ansvaret sammen med oss.

Mer fra: Debatt