Debatt

Hvem betaler for skadene?

I andre land er det strenge regler for elsparkesyklene. I Norge er det vill vest.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Tryg forsikring har forlangt at utleieselskapene som tilbyr elsparkesykler må tegne obligatorisk ansvarsforsikring. Antallet skader med disse motorvognene har skutt i været og mange av brukerne har ikke forsikring.

I Norge er «små elektriske kjøretøy» unntatt forsikringsplikt.

Les også: Rekordmange ulykker med elsparkesykler i august

Men utleiernes motorvogner er ikke små – de kan veie rett under 30 kilo og akselererer kjapt. Skadene som forårsakes er store. Folksam forsikring i Sverige har funnet at nesten halvparten er hodeskader, mange får varige mén. Merkelig nok har flere av disse utleieselskapene tegnet ansvarsforsikring for sin aktivitet i andre land, men altså ikke i Norge.

Kanskje spekulerer de i at vårt helsevesen vil ta byrden og kostnadene?

Oslo legevakt ber om stenging av utleie om natten, men det vil ikke utleierne gå med på. Dette er stygg ansvarsfraskrivelse fra deres side. Om natten er det veldig få elsparkesykler i bruk, men halvparten av skadene oppstår da. Legevakten ber altså om avlastning fra utleierne, men får kun til svar at annen kollektivtrafikk og taxier kjører om natten, «da må vi også få tilby vår tjeneste».

Debatt: «Nå er det på tide å avslutte Frps liberalistiske eksperiment»

Samferdselsdepartementet og Tolletaten ser gjennom fingrene med ulovlige elsparkesykler i åpent salg i Norge. Disse kan kjøre så fort som 110 km/t, langt over pålagt fartsgrense på 20 km/t. Derfor kan vi forvente enda verre skader, på dem som kjører og på dem som blir påkjørt. I Tromsø døde en 40 år gammel mann i hva politiet mener er en singelulykke etter fall under fart, elsparkesykkelen er beslaglagt for tekniske undersøkelser.

I Oslo er en 13 år gammel gutt i intensivbehandling med store indre skader, etter å ha stupt over styret på en utleie-elsparkesykkel. Slike meldinger kommer inn nærmest hver eneste dag.

Nok er nok. I andre land er det strenge regler for motorvognen «elsparkesykkel». I Norge er det vill vest.

Det er, utrolig nok, ikke godkjenningsplikt, ikke registreringsplikt, ikke forsikringsplikt, ikke hjelmpåbud, ikke aldersgrense og ingen promillegrense for dette motoriserte og farlige kjøretøyet.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide har bedt Statens vegvesen gå gjennom forskriften fra 2018 og sende resultatet ut på høring, for en mulig innstramming «til neste sesong».

Debatt: «Sparkesyklene er et fantastisk tilskudd i bybildet»

Det holder ikke. Det trengs strakstiltak:

1. Norske forhandlere av ulovlige ståmopeder, motorvogner som kan kjøre langt fortere enn 20 km/t, må stanses. Ni av ti som selges til private går uten fartssperre og er ulovlige.

2. Utleievirksomheten må reduseres i omfang: når det gjelder antall utplasserte enheter, adgang til begrensning av kjørehastighet i bysentra og mulighet for nattstenging.

3. Når antallet er redusert må man skape parkeringsområder for utleie-elsparkesykler, der de ikke er i konflikt med gående på fortau og gangveier.

4. Lovpåbudet om at syklister skal holde «tilnærmet gangfart blant gående», på fortau og gangveier, må håndheves.

5. Og man må gjøre det som har vært en selvfølge i andre land: forby at elsparkesykler brukes på fortau og gangveier. «Fortau er for fotgjengere», sa Anne Hidalgo, ordfører i Paris, da hun godkjente en bot på 135 euro for kjøring på fortau.

Disse tiltakene må iverksettes snarest. Det finnes ingen «neste sesong», utleie av elsparkesykler er blitt en helårsaktivitet.

Det er farlig å være fotgjenger nå, og det er farlig å være bruker av elsparkesykler.

Ansvaret for dette ligger hos Samferdselsdepartementet – i andre land er de ikke i tvil om at dette er en motorvogn som hører til på vei, underlagt regler som gjelder for motoriserte kjøretøy. I 2018 gjorde departementet dem til sykler i norske byer og tettsteder – det vil koste enda flere liv, og skader folk skal slite med livet ut.

Mer fra: Debatt