Debatt

Eldre skal ikke forskjellsbehandles

Jeg tror det vil være uklokt om politikere gikk inn i de faglige vurderingene om hvem som skal ha hvilket helsetilbud når.

Robert Steen, byråd for finans
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Eldre skal ha akkurat den samme retten på sykehusbehandling som alle andre i samfunnet. Rødt, FrP, Helsepartiet og Bompengepartiets påstander om forskjellsbehandling av eldre bidrar til unødvendig forvirring.

Les innlegget Steen svarer på: «Eldre skal ikke legges inn på sykehus? Det er diskriminerende»

Eldre på sykehjem som er smittet med covid-19 har krav på og får i Oslo individuelle vurderinger av behov for helsehjelp av sykehjemslegen.

Generelt anbefales ikke sykehusbehandling, men dette avhenger av mange individuelle forhold.

Siden hvilken behandling som vil gi størst helsegevinst varierer fra person til person er det særlig viktig at det er helsepersonell sammen med beboeren selv, pårørende og dialog med sykehuslegene som avgjør. Tradisjonelt har behandling vært forbundet med sykehus, og omsorg med sykehjem.

Slik er det ikke lenger.

I de fleste situasjoner vil sykehjemsbeboere få den samme behandlingen i sykehjemmet som de vil få på sykehus. På sykehjem gis nå oksygenbehandling, antibiotika intravenøst, intravenøs væskebehandling mv.

Denne behandlingen gis også i trygge og kjente omgivelser med medarbeidere som kjenner pasientens behov og ønsker som er svært viktig for mennesker med kognitiv svikt, nedsatt mobilitet og redusert evne til å kommunisere verbalt.

Eldre har ofte flere sammensatte og kompliserte lidelser. 

Jeg tror det vil være uklokt om politikere gikk inn i de faglige vurderingene om hvem som skal ha hvilket helsetilbud når.

Jeg støtter derfor at det er det enkelte fagmiljø og lege som gjennom individuelle vurderinger, fatter beslutninger om hvilken behandling den enkelte skal ha.  Feil skjer selvsagt og vil skje i fremtiden også.

Derfor er det så viktig at vi også har Pasientombudet, tilsynsutvalg for sykehjem og Helsetilsynet, så man kan klage på vedtak og få dem omgjort om de er feil. Vi har ingen garanti mot at enkelte feil vil skje. Men politikere er ikke leger eller helsepersonell.

Derfor bør vår jobb være å passe på at alle får tilgang til helsepersonell som ser behovene til den enkelte før behandling skal bestemmes. Akkurat slik som det er i dag.

PS! Du leser nå en åpen artikkel fra Dagsavisen. For å få tilgang til alt innhold, se våre abonnementstilbud her.