Debatt

De tror de er helt alene

For veldig mange har reisen fram til Pride-paraden vært lang, og preget av utenforskap.

Vi vet at mange barn føler på utenforskap fordi de ikke passer inn i en kjønnsdelt verden, skriver Birgitte Lange. Illustrasjonsfoto: iStock
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Juni er Pride-måneden her i Norge. Jeg forbinder Pride med en fest, en solidaritetsøvelse, en sjanse til å vise hvem man er. Slik er det ikke alle steder i verden.

Når jeg tenker på Pride tenker jeg først og fremst på gater fulle av dansende mennesker, farger, glitter og musikk. 

Så tenker jeg på felleskapet og solidariteten som skapes når mennesker samles for å feire at de har frihet til å være seg selv og elske den de vil. Samtidig gir det meg en klump i magen, fordi jeg vet at for veldig mange har reisen fram til Pride-paraden vært lang, preget av utenforskap, trakassering og vold.

Vi vet at mange barn føler på utenforskap fordi de ikke passer inn i en kjønnsdelt verden der det er forhåndsbestemt om man er «gutt» eller «jente», eller fordi de blir forelsket i en av samme eller flere kjønn.

Barn er nemlig også lesbiske, homofile, bifile, trans, og intersex (lhbti).

Les også: – Min yngste sønn trodde at lærerne ikke visste at det gikk an å være homofil

Kriminelt å være seg selv

Norge er et land som vil beskytte rettighetene til disse barna, og et land med politikere som jobber for ikke-diskriminering og likestilling. Slike systemer finnes ikke mange steder i verden.

Tvert imot finnes det lovgiving som diskriminerer på grunnlag av seksuell orientering og kjønnsidentitet, og i praksis gjør det kriminelt for lhbti-personer å være seg selv.

Mange barn verden over får ikke informasjon om rettighetene sine.

De er aldri blitt fortalt hva det er å være lhbti, og at det er like naturlig som å være heterofil. De forteller at det liksom alltid bare har vært noe «annerledes» eller «galt» med dem, og at de tror de er helt alene om å ha det sånn.

Kastet ut av hjemmet

Lhbti-barn Redd Barna har snakket med i Vietnam, Nepal, Kambodsja og Thailand, forteller at de er blitt tvunget til å forlate hjemmene sine. Noen fikk ikke lov til å bo der lenger, andre orket ikke mer. Flere av dem havner på gaten og må ofte klare seg selv.

Vi har snakket med barn helt nede i 13-årsalderen som selger sex for å overleve.

Flere opplever også at familiene deres ikke aksepterer dem. Noen barn forteller at de er blitt slått og sparket, sperret inne og nektet å delta på familiearrangementer fordi de brakte skam over familiene sine. Andre forteller at de er blitt sendt i terapi eller i religiøse seremonier for å «omvendes».

Nektes utdanning

Flere lhbti-barn blir også nektet å gå på skole – selv om skolegang er noe alle barn har rett til.

De forteller at de ble bedt om å slutte på skolen fordi rektor og lærere mente de hadde en dårlig innflytelse på de andre elevene.

Les også: – Bare voldtekt og mord var regnet som mer alvorlig enn homofili

Andre forteller om så mye mobbing og ydmykelse fra lærere og medelever at de ikke klarte å være på skolen lenger.

Mange opplever også at det ikke er en plass for dem i samfunnet. De diskrimineres i arbeidsmarkedet, de er utsatt for hatvold, de blir ekskludert og mistenkeliggjort.

Flere sier at fremtiden ser mørk ut. Selvmordstanker, selvskading, rusmisbruk og psykiske og fysiske lidelser er mer vanlig for lhbti-barn enn andre barn – ikke fordi de er lhbti i seg selv, men på grunn av diskrimineringen de møter.

Alle barn har like rettigheter

Sammen med FRI – Forening for kjønns- og seksualitetsmangfold, jobber Redd Barna med lhbti-barna, slik at de skal få vite hvilke rettigheter de har. Sammen med sosialarbeidere, familier og lærere jobber vi for å gi riktig verktøy til å forstå og inkludere lhbti-barn.

Med myndigheter, arbeidsgivere og organisasjoner utvikler vi politikk og handlingsplaner for å styrke barnas rettigheter.

Vi gjør dette fordi arbeidet vårt baseres på barnekonvensjonen som sier at alle barn har rettigheter og at ingen barn skal diskrimineres, og fordi vi står fullt og helt på barnas side.

Noen lurer på hvorfor vi som organisasjon skal «pådytte» barn disse temaene. Det er heller motsatt – det er barna som igjen og igjen ber oss om å se dem, anerkjenne dem og være modige nok til å jobbe for det som er viktig for dem.

Derfor feirer Redd Barna Pride – med stolthet.

PS! Du leser nå en åpen artikkel fra Dagsavisen. For å få tilgang til alt innhold, se våre abonnementstilbud her.

Mer fra: Debatt