Debatt

Underbygger rasismen

President Donald Trumps terrorisme-anklager gir carte blanche for myndighetene.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Når president Trump sier at de skal legge Antifa-betegnelsen på en gruppe mennesker som er imot fascisme og som har noen medlemmer som tidvis deltar på voldelige protester – inn på terrorlistene sine, er dette en stor seier for videre undertrykkelse, rasisme og politivold – og en unnskyldning for å fengsle og straffe mennesker uten saklig grunn.

President Trump har fått kritikk fra mange hold for håndteringen sin av opprørene i USA etter George Floyds død. Det amerikanske folket har fått nok av vilkårlig bruk av makt av politiet, spesielt rettet mot svarte mennesker – og nå tar de gatene tilbake.

Det som begynte som fredelige protester ble møtt med tåregass, politibiler som kjører inn i folkemengder og skyting mot demonstrantene. Presidenten har bestemt seg for å sende inn nasjonalgarden, samt å klassifisere hele Antifa som terrorister.

Dette er en elendig idé som lar staten fortsette med, og øke bruken av, vilkårlig maktbruk.

Antifa-bevegelsen inkluderer mange grupper som deler et anti-fascistisk syn på verden. De jobber mot nynazister, fascisme og, i USA, regjeringen. Deres deltakelse i protestene som sprer seg over hele USA har uten tvil eskalert voldeligheten, og trigget politiet til å ta i bruk sterkere skyts når de skal håndtere demonstrasjonene.

Men, selv om medlemmer av Antifa kan gjøre protestene mer voldelige, er ikke å kalle dem terrorister løsningen. Det er nemlig ingen bestemt medlemsgruppe i Antifa, ingen medlemskapskontingent og ingen liste man kan ringe. Antifa eksisterer til enhver tid, men vokser når samfunnet legger til rette for det, og krymper når protestene er over.

I en protest er det lite eller ingenting som skiller Antifa fra opprørte studenter og mennesker som er lei av å bli undertrykket og vil ytre sin mening. Ved å si at Antifa er en terrorgruppe åpner derimot presidenten for at alle som står i politiets vei kan antas å være Antifa, arrestere disse, og holde dem under helt andre omstendigheter enn de ellers ville blitt.

Det blir rett og slett et carte blanche til å behandle alle de protesterende som terrorister.

Om den amerikanske staten mistenker at du er en terrorist kan de holde deg på ubestemt tid, du har ingen rettigheter, og de kan gjøre alt dette uten domstoler og rettergang.

Flere instanser i USA har lenge kjempet for å få slutt på indefinite detention, og på et internasjonalt nivå har vi sett flere situasjoner der «terror»-begrepet brukes som en unnskyldning for militære angrep og brudd på menneskerettigheter.

For å sette ting i perspektiv – om du arresteres med en antagelse om terroraktivitet rettferdiggjøres bruk av tortur, ekstrem isolasjon og nedverdigende forhold – ikke akkurat en proporsjonal straff for å gå i tog i håp om likeverdige forhold for alle.

Beslutningen om å behandle en opprørt befolkning som terrorister forsterkes ved bruken av helikoptre som flyr lavt over blant annet Washington D.C., en taktikk som også brukes av militære for å skremme opprørere i krigssoner. Presidenten har uttalt at for første gang siden 1807 skal amerikanske tropper mobiliseres på amerikansk jord uten å ha blitt invitert, dette på tross av at en slik beslutning egentlig må komme fra statene selv.

Det vi ser fra USA er ikke en resolutt respons fra en regjering som har tryggheten til folket i fokus, men en respons som underbygger den strukturerte rasismen som, selv i 2020, dominerer USA.

Når lignende demonstrasjoner har skjedd etter tap av sportsturneringer eller når folk ikke lenger kunne gå til frisøren etter portforbudet som en følge av covid-19 kalte presidenten de protesterende for mennesker med en rett til å ytre seg, nå som det dreier seg om den siste i en rekke av svarte mennesker som har blitt drept i aktiviteter som ikke burde være risikofylte, er de protesterende thugs, terrorister og Amerikas militære kapabilitet skal vendes inn mot sine egne.

Rasisme, undertrykkelse og ulikheter har lenge vært en del av amerikansk historie, og er fortsatt en del av hverdagen i dag.

Menneskene som protesterer, som står opp for seg selv og sine medmennesker, og som møter opp for å protestere for rettferdighet på tross av risikoen fra både politiet, staten og covid-19 fortjener å bli hørt. Det er en menneskerettighet å ytre seg, og selv om noen av de som deltar instigerer vold, er ikke dette nok grunnlag for en slik reaksjon som vi nå har sett.

Det protesteres mot vilkårlig vold og undertrykkelse, og å lovfeste retten til dette slik som Trump nå gjør ved å kalle en udefinert og uidentifiserbar gruppe for terrorister, forenkler undertrykkelsen og den vilkårlige volden, og fjerner restriksjonene på politi og militærmakt mot alle demonstrantene.

Mer fra: Debatt