Debatt

Korona endrer kontoret

Hva vil koronapandemien bety for utvikling av arbeidsplasser i fremtiden?

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Må vi tenke helt nytt når det gjelder utformingen og bruken av kontorlokalene våre etter pandemien? Slike spørsmål vil Statsbygg finne svarene på.

I en undersøkelse blant våre ansatte svarer over halvparten at de ønsker å jobbe mer hjemmefra etter at pandemien er over. 

Les også: I framtida må du jobbe mer selvstendig. Dette betyr det for deg (+)

Mange mener at hjemmekontor har effektivisert arbeidsdagene med mindre reisetid, mer effektive møter og færre avbrytelser, selv om hjemmearbeidsplassen ikke er like godt tilrettelagt som den på kontoret.

Enkelte mener at åpne kontorløsninger ikke er forenlig med smitteregimet som nå er innført. Det er trolig ikke riktig.

Å sitte på enekontor garanterer ikke mot smitte. Så langt viser erfaringene at kollektivtrafikk, møterom, fellesarealer, resepsjonsområder, heiser, garderober, kantiner og toaletter er de kritiske arealene i forhold til smittespredning.

De viktigste smittetiltakene er god hånd- og hostehygiene og sosial avstand. I godt utformede og fleksible åpne kontorløsninger er det plass til å holde en til to meters avstand. Virksomhetens egen policy for smittevern vil også være viktig for å unngå smitte.

Vi trenger kunnskap

Et bredt erfaringsgrunnlag finnes nå i Norge og resten av verden. Denne erfaringen vil vi i Statsbygg trekke kunnskap ut av som vi kan bruke når vi skal gi råd om hva som er gode kontorbygg i dag og i fremtiden.

Vi vil hente kunnskap fra blant andre Folkehelseinstituttet, Statens arbeidsmiljøinstitutt og Arbeidstilsynet. Sammen med Statens arbeidsmiljøinstitutt vil vi vurdere luftkvalitet og smitterisiko i ulike kontorutforminger, og kartlegge og redegjøre for forskning på forholdet mellom arbeidsplasser og sykefravær.

Statsbygg har også invitert våre europeiske søsterorganisasjoner til en digital konferanse 27. mai.

Les også: Oslo frykter krise i kollektivtrafikken: –  Vi har rett og slett ikke plass

Her vil vi dele tankene om hvordan pandemien kan påvirke etterspørselen etter og utformingen av offentlige lokaler, og lære av de erfaringer våre kolleger har gjort seg. Konferansen vil samle ledere for statsbyggorganisasjoner fra 18 andre europeiske land og Canada. Statsbygg er opptatt av å dele kunnskap og erfaringer.

Det vil vi gjøre også når det gjelder arbeidsplassutforming og helse.

Skal utrede regjeringskvartalet

Det nye regjeringskvartalet er planlagt med aktivitetsbaserte arbeidsplasser der arbeidstakeren kan velge mellom åpne og lukkede arbeidsplasser, teamkontor og grupperom. Ideen er at de ansatte skal ha et variert tilbud av arbeidsplasser tilpasset den oppgaven de til enhver tid skal løse alene eller sammen med andre.

Dette har vært den toneangivende tilnærmingen til utvikling av moderne arbeidsplasser i både privat og offentlig sektor de senere årene.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nå gitt Statsbygg i oppdrag å dokumentere tiltak som kan gjøres i nytt regjeringskvartal for å forhindre spredning av virus. Vi er også bedt om gjøre beregninger som viser hvor stor del av de ansatte i nytt regjeringskvartal som vil kunne være til stede i lokalene, gitt dagens anbefalinger om smittevern.

Det er viktig å bygge kunnskap om arbeidsplassutforming og helse. I fremtiden må bygg planlegges med tanke på å hindre smittespredning.

Utformingen av kontorløsninger som kan hindre smitte må bygge på reell kompetanse og kunnskap, og bidra til at virksomhetene får de beste løsningene for medarbeiderne og de oppgavene som skal løses. Kontorløsninger er verktøyet for at virksomheten kan levere optimalt og for at folk kan holde seg friske.

Mer fra: Debatt