Debatt

Viktigheten av vaksiner

Vi er alle en del av en global kamp mot dødelige sykdommer. Og den skal vi vinne.

UNICEF-sjef Henrietta Fore besøker et senter for migrantbarn i Mexico i 2019.  Foto: UNICEF
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Koronapandemien viser hva som står på spill når samfunnet ikke har den beskyttelsen vaksiner gir mot smittsomme sykdommer. Det er også en sterk påminnelse om hvor fort smitte kan spres og hvor avhengige vi er av vaksiner, som gir sårbare mennesker beskyttelse og holder friske mennesker friske.

Mens forskere jobber hardt for å finne en trygg og effektiv vaksine mot koronaviruset (covid-19), stiller mange seg spørsmålet om fattigere land vil kunne få tilgang til denne, og da spesielt til en pris de kan betale.

Les også: Slik tror ekspertene at koronakrisen vil påvirke oss (Dagsavisen+)

Tilstrekkelig tilgang på vaksiner for de mest marginaliserte og sårbare, er helt grunnleggende for å redusere risikoen for alle, og ikke minst samsvarer det med FNs bærekraftsmål om at ingen skal utelates.

Vaksiner har reddet livene til millioner av barn gjennom mange år, og fortsetter å gjøre det.

Likevel er det årlig omtrent 20 millioner barn som går glipp av den første meslingvaksinen.

På toppen av dette kommer koronapandemien som truer vaksineprogrammene i mange land, noe som øker risikoen for at enda flere barn går glipp av denne livreddende vaksinen.

Det kan resultere i nye og dødelige utbrudd av sykdommer som vi har metodene for å forhindre.

Nettopp på grunn av vaksiner, har mange av oss vært heldige som har sluppet å oppleve at familiemedlemmer og venner bli rammet av smittsomme sykdommer som meslinger og polio.

Vaksiner har ikke bare eliminert disse sykdommene fra mange land, men også de synlige og sjokkerende effektene de kan ha på rammede mennesker, som får oss til å frykte smitte.

Nå har koronaviruset brakt med seg denne frykten tilbake i gatene og hjemmene våre.

Vi er ikke bare truet fysisk, men også sosialt og økonomisk. Dette er en kamp som hele verden kjemper sammen, og forhåpentligvis vil vi kunne bruke det mektigste våpenet vi har – vaksiner.

Når en vaksine er under utvikling for et virus som påvirker store deler av kloden, må mekanismer og styresett for global helse spille inn for å unngå ulikhet i tilgang.

Dette er grunnen til at UNICEF har globale partnerskap med flere organisasjoner hvor hovedfokuset ligger på utvikling, innkjøp og distribusjon av vaksiner. Dette er kun mulig å få til fordi myndigheter, bedrifter og privatpersoner bidrar til vår kamp mot smittsomme sykdommer.

Norge har vist enormt lederskap ved å støtte utviklingen av en covid-19-vaksine gjennom vaksineprogrammet Cepi.

Her jobbes det med å sikre at en fremtidig vaksine, ikke bare vil være overkommelig priset, men også tilgjengelig for dem som trenger den mest.

– Aldri før har en vaksine vært så akutt nødvendig og så inderlig ønsket. Samtidig vil en covid-19-vaksine kun fungere om den er tilgjengelig til alle dem som trenger den, uansett hvor de befinner seg. Norge har hatt tradisjon for å støtte vaksinasjonsprogrammer langt utover egne landegrenser, og ved å finansiere utviklingen av en covid-19-vaksine, bidras det til å oppfylle dette målet.

Det er et lovende premiss for at vi skal kunne holde barn, familier, samfunn og land trygge, sier UNICEF-sjef Henrietta Fore.

UNICEF, som støtter markedstilgangen og innkjøpene av vaksiner til over 100 land, har en viktig rolle for å sikre tilgang til en koronavaksine. Det gjør vi i samarbeid med den globale vaksinealliansen Gavi.

– Når et lands evne til å forhindre flere smitteutbrudd er begrenset, er det en langvarig global helserisiko for alle. Vi må stå sammen som et internasjonalt samfunn for å forhindre dette, sier Gavi-sjef Seth Berkley.

– Norge var en av seks opprinnelige Gavi-givere og er en sterk forkjemper for global helse og vaksinasjon. Det norske lederskapet har vært helt essensielt for alliansens suksess så langt og vil fortsette å være det i tida som kommer. Det har bidratt til at over 780 millioner har blitt vaksinert mot sykdommer vi kan forhindre, inkludert de mest sårbare barna, sier Berkley.

Denne pandemien utfordrer alle helse- og sosialsystemer på det ytterste, og dessverre er ikke dette, og vil ikke dette være, det siste smitteutbruddet. Vi må derfor være mer forberedt på sykdomsutbrudd og pandemier i alle land, spesielt i land med svakere helsesystemer, som da er mer utsatte.

Allerede svekkede helsesystemer kan falle helt sammen under vekten av denne pandemien, og andre livstruende sykdommer kan få nytt fotfeste.

Utviklingen av en koronavaksine går fortere enn noensinne.

I mellomtiden er det spesielt én viktig oppgave vi ikke må miste av syne: at vi har trygge og effektive vaksiner for andre smittsomme sykdommer, som tar livet av rundt 1,5 millioner barn under fem år hvert eneste år. Det er derfor helt nødvendig at vi sikrer at vaksinasjonsprogrammene for barnevaksiner opprettholdes under pandemien.

De fleste land har forstått verdien og helsefordelen ved vaksiner og har lagt til rette for at barnevaksinasjonsprogrammene skal kunne fortsette under pandemien. Dette på tross av utfordringene nedstengninger, sosial distansering og smitteverntiltak bringer med seg.

Det aller viktigste vi kan gjøre nå er å sammen sikre at ethvert barn er vaksinert mot barnesykdommer, og at alle barn, uansett hvor de er født, vil ha den samme tilgangen til en covid-19-vaksine.

Som medlem av Gavi, spiller UNICEF en viktig rolle i en allianse hvor man kjemper for barns rett til vaksiner.

Sammen forhandler vi ned prisene, vi gjennomfører innkjøp og leverer enorme mengder vaksiner, og vi hjelper myndigheter etablere og opprettholde robuste vaksinasjonsprogrammer. På denne måten gjør vi det vi kan for å sikre at når vi først har en koronavaksine på markedet, så kan vi gjennom immuniseringsprogrammene øke beskyttelsen raskt – uansett hvor.

Denne uka er det verdens vaksinasjonsuke, som retter fokus mot vaksiner mot smittsomme sykdommer, som beskytter alle mennesker i alle aldre. Hvert år beskytter vaksiner opptil 3 millioner barn mot sykdom og død – over fem liv reddes hvert minutt. Nå, mer enn noen gang tidligere, er vi alle en del av en global kamp mot dødelige sykdommer. Og den skal vi vinne.