Debatt

Yes! Endelig! Lykke til, Nikolai!

Det var på høy tid at Norge fikk en egen bærekraftminister. Vi har store forventninger til deg framover, Nikolai Astrup.

Oslo 20200124. 
Kommunalminister Nikolai Astrup (H), utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H), helseminister Bent Høie (H) og finansminister Jan Tore Sanner (H) etter statsråd på Slottet i Oslo fredag.
Foto: Fredrik VARFJELL / NTB scanpix
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Han forsvant litt i alt mylderet på Slottsplassen, den godeste Nikolai Astrup. Det var Abid her, Tina Bru der, og «morna Jensen» både her og der. Men i den nye regjeringen til Erna Solberg er det den ferske kommunalministeren som kanskje har den aller viktigste oppgaven.

Han skal nemlig koordinere regjeringens arbeid med FNs bærekraftmål.

FNs bærekraftmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. 17 ambisiøse og altomfattende mål er utformet. Det er rett og slett vår tids største globale utfordring, som vi alle må være med å løse. FN har kalt de neste 10 årene for «decade of action» – handlingens tiår.

Kommentar: Erna Solberg snakket om bærekraft. Flott. Men hva var det egentlig hun sa?

Det måtte altså bli 2020 før regjeringen fant ut at oppfølging av FNs bærekraftmål var en viktig del av den nasjonale politiske porteføljen, og formaliserte det i stillingsinstruksen til en statsråd.

Det vil si fem år etter at bærekraftmålene ble vedtatt av verdens stater i 2015, med Erna Solberg som en av de viktigste ambassadørene internasjonalt.

Det kunne vært fristende å si «velkommen etter», men det skal jeg selvsagt ikke gjøre.

Isteden sier jeg «yes», «endelig», og «lykke til, Nikolai».

Jeg håper dette betyr at regjeringen nå tar tydelig hovedansvar for det nasjonale arbeidet for å nå bærekraftmålene innen 2030. Det er på tide.

I fjor vedtok Kommunal og moderniseringsdepartementet at bærekraftmålene skal være det politiske hovedsporet for alle norske kommuner og fylker. Dessverre skjedde det uten at vi så en tilsvarende nasjonal satsing.

I Viken fylkeskommune er vi allerede godt i gang.

Til tross for at vi offisielt så dagens lys først 1. januar i år, bestemte vi allerede i september 2018 at bærekraftmålene skulle ligge til grunn for samfunnsutviklingen i Viken. I disse dager lager vi vår mangeårige plan for Viken-samfunnet på de 17 målene, og vi vil invitere alle aktører bredt til å komme med innspill de neste månedene gjennom ulike kanaler.

Arbeidet vårt har blitt lagt merke til internasjonalt.

OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling) har etablert et utviklingsprosjekt for å støtte byer og regioner som arbeider for å nå FNs bærekraftmål. I dette arbeidet deltar Viken som pilotregion – som en av ni i verden.

Noe av det vi har funnet ut gjennom omfattende kartlegging, er at våre samarbeidspartnere er tydelige på at fylkeskommuner og kommuner ikke kan dra dette lasset alene.

Skal norske kommuner og fylker være med å styre samfunnsutviklingen på en bærekraftig måte, trengs det struktur i virvaret.

Det er her du kommer inn i bildet, Nikolai. Og vi ser fram til godt samarbeid framover.

Debatt om ulv: Joda, vi skyter dem ned

Vi trenger en målrettet og samlet innsats fra alle departement og direktorat så ulike lover og regler, skattesystem og subsidier, ikke slår hverandre i hjel, men tvert imot gjensidig styrker tiltak og initiativ som driver utviklingen i riktig retning.

Vi har sett nok av eksempler på at bruk av engangsplast fører til effektiv kantinedrift, men også forsøpling av elver og hav, eller statlige virksomheter som blir lokalisert på tvers av nasjonale føringer for klimavennlig transport og god by- og stedsutvikling. Sånt skjer når vi holder på hver for oss, og ikke tenker helhetlig.

Men bærekraftmålene må forstås nettopp helhetlig. Fokus på tiltak for å nå ett særskilt mål kan gjøre at vi ikke når andre. Tenker vi ikke tverrsektorielt, vil vi ikke nå bærekraftmålene.

Derfor er det et steg i riktig retning når Norge nå har fått sin aller første «bærekraftminister».

Så må du få med resten av gjengen på Slottsplassen i arbeidet også. Slik at tankegangen også på toppen blir nettopp helhetlig. Men vi så deg i alt mylderet vi, Nikolai.

Vi har store forventninger til deg.

Mer fra: Debatt