Debatt

Drepende kritikk

Tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch gjorde et sterkt og meget godt inntrykk.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Han imponerte komitémedlemmene og tilhørerne da han slapp til som førstemann i kontrollkomiteens høring om Nav-skandalen. Han var fortvilet over situasjonen og beklaget sterkt på rettsstatens vegne.

33 feilaktige dommer kunne vært avverget hvis Riksadvokaten hadde blitt informert i 2017 om at Nav feiltolket EUs trygdeordning. Da varslet nemlig Trygderetten om at Navs praktisering av regelverket kunne være feil. Han hørte ingenting verken fra Nav eller Arbeids- og sosialdepartementet.

Riksadvokatens kontor kunne også senere ha blitt informert. Men heller ikke da saken ble drøftet mellom Nav og departementet i desember 2018 og vinteren 2019, fikk Busch vite noe.

«Jeg hadde forsømt min plikt om vi ikke hadde handlet hvis jeg hadde blitt informert om diskusjonen som fant sted i Nav», slo han fast.

Les også: Tidligere riksadvokat om Nav-skandalen: – Det er sterk grunn til å beklage

Det er grunn til å spørre om departementet og Nav i fellesskap bevisst ville holde Riksadvokaten utenfor for å redde sitt eget skinn. Det faktum at departementet var mest opptatt av å se framover og ikke ta tak i tidligere feilaktige dommer da galskapen endelig gikk opp for dem, sår en mistanke om det.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) og Nav-sjef Sigrun Vågeng får enda mer å svare for når de kommer til høringen fredag ettermiddag. Uansett er kritikken fra Busch knusende for statsråden. Hun har rett og slett ikke gjort jobben sin. Statsråden har sovet på vakt med dramatiske konsekvenser for mange trygdemottakere.

Oslo 20191127. 
Arbeidsminister Anniken Hauglie i salen under debatten om mistillitsforslaget mot henne i Stortinget onsdag kveld.
Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) har sovet på vakt, skriver Arne Strand. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Ap-leder Jonas Gahr Støre var også prisverdig klar. Han var utenriksminister i 2012 da EUs nye trygdeforordning ble del av norsk lov. På en overbevisende måte gjorde Støre det klart at Utenriksdepartementet ikke hadde det faglige ansvaret for innføringen av forordningen. Det var Sosialdepartementets ansvar. Dette kunne kontrollkomiteen fått brakt på det rene ved å ta en telefon til UD. Når man likevel kalte inn Støre, er det åpenbart fordi Høyre og Frp har et sterkt ønske om å gjøre Ap og den rødgrønne regjeringen medansvarlig for skandalen.

Det kan hende at de lykkes med det, men på en annen måte enn det høyresiden har tenkt seg. Støre reiste nemlig og så spørsmålet om hvorvidt det er riktig at skandalen først startet med implementeringen av trygdeforordningen i 2012. Det kan være at feiltolkningen begynte allerede i 1994 med selve EØS-avtalen. I så fall er fem norske statsministere medansvarlig for feiltolkningen av folketrygdlovens forhold til EU-retten. Regjeringens granskningsutvalg som kommer med sin rapport før 1. juni, kan kanskje klare opp i det.

Les også: «Det godtas ikke at Solberg tar en 'Siv Jensen'»

De tre tidligere arbeidsministrene Hanne Bjurstrøm (Ap), Anniken Huitfeldt (Ap) og Robert Eriksson (Frp) hadde ingenting å bidra med. De husket ingen ting. Og de hevdet alle tre at saken ikke noen gang var kommet på deres bord. Intet var verken hørt eller sett. Det er oppsiktsvekkende at departementets byråkrater ikke forsto at dette var et politisk spørsmål som måtte behandles på øverste nivå. De tidligere statsrådenes svar ga inntrykk av et politisk sløvt departementet.

Spørsmålet er om dagens statsråd, Anniken Hauglie, kan gi et bedre inntrykk av departementet når hun skal på «grillen» fredag ettermiddag. Så langt er det lite som tyder på det. I dette ligger selve skandalen.

Mer fra: Debatt