Debatt

Gi lærerne tid til nye læreplaner!

Det er forunderlig at Stortinget ikke setter av ressurser til å få effektuert reformer det vedtar.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Lærerne har allerede mye de skal rekke i løpet av en arbeidsdag. De må trolig rekke å sette seg inn i de nye læreplanene også – uten at de får ekstra tid til nettopp det.

Ja, det er bare slik det er å være lærer i Norge – arbeidsoppgavene og arbeidsdagen tar aldri slutt.

Skolenes landsforbund ønsker å gi innblikk i livet ved den tenkte Nordbakken skole. En vanlig dag i klasse 8C er svært representativ i forhold til ståa i mange klasser rundt omkring i Norge.

Denne desemberdagen, er det «etter skoletid» på Nordbakken skole. Planleggingstid. Fellestid. Elevene dro hjem med bussen for fem minutter siden. Kollegiet er samlet i skolens auditorium.

Rektor står og tripper, klar til å starte opp ukas utviklingsarbeid.

Skuer utover forsamlingen og kommenterer at det mangler flere lærere fra klasse 8C! «Hvor er alle sammen,» spør han.

«8C har bussvakta i dag, så de kommer snart. Men usikker på om Ola i det hele tatt rekker denne økta. Ja, du vet hva som skjedde i siste friminuttet … Det ble hastemøte med hjemmet.»

«Da får vi starte likevel, da. Som dere har sett av planen for utviklingstiden, skal vi jobbe videre med kompetansepakken til fagfornyelsen. Da setter vi i gang med en film …»

En av lærerne på niende kremter, rekker opp hånda og får ordet.

«Det har begynt å snø, og det er meldt mer snø i løpet av natta. Før vi starter filmen, MÅ vi avklare inspeksjon og håndheving av ordensreglementet. Nå må vi få dreis på felles håndtering av reglene. Snøballene kommer til å suse i hytt og pine i morgen tidlig …»

Rektor stopper raskt en begynnende diskusjon i kollegiet. «Det blir feil å ta dette nå. Nå skal vi ha fokus på fagfornyelsen.»

Kontaktlæreren i 9B har vært oppe med hånda ei stund.

«Når er det meningen at vi skal fortsette arbeidet med de nasjonale prøvene? Resultatet på prøvene i regning viste jo nedadgående resultat, og vi har fått beskjed om at hele klasseteamet må være med på å tolke resultatet og sette opp en plan for oppfølging av de grunnleggende ferdighetene i regning. Du har lovet oss av fellestiden til dette!»

Rektor holder på sitt. Fagfornyelsen skal ha fokus i fellestiden. «Ordre fra oven», blir det sagt.

En av oppfordringene lærerne på Nordbakken skole har fått, er å se på de ulike fagplanene i læreplanvisningen på Utdanningsdirektoratets hjemmeside. Samfunnsfaglærer Gretha i 8C har lenge sittet og sett på følgende kompetansemål:

«… gjere greie for årsaker til og konsekvensar av sentrale historiske og notidige konfliktar og reflektere over om endringar av nokre føresetnader kunne ha hindra konfliktane.»

Så kommer hjertesukket: «Når vet jeg og elevene at dette målet er nådd?

Og hvordan vet vi til slutt at karakteren som jeg har satt på klassen min, tilsvarer det samme som karakteren Johnsen på Sørbakken skole setter på sine? Her er det mye som skal tolkes!»

Skolenes landsforbund mener at arbeidet med innføring av fagfornyelsen er en viktig jobb.

Vi er imidlertid bekymret, fordi mange av våre medlemmer, altså lærere, sier at de per i dag ikke har tid til å sette seg inn i de nye læreplanene som skal tas i bruk fra høsten 2020, i tillegg til det de gjør i dag innenfor et allerede fullbooket årsverk. Mange skoleledere sier det samme.

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) har lagt opp til at dette arbeidet skal gjøres innenfor de samme rammene som ligger til jobben i et «normalår».

For våre medlemmer er det avgjørende at de blir gitt tid til å realisere fagfornyelsen uten at kvaliteten på undervisningen blir svekket for elevene.

Ingen kan ha ment at lærerne både skal gjøre sitt ordinære årsverk og etter endt dagsverk både sette seg inn i de nye læreplanene og legge planer for implementeringen av disse.

Det er forunderlig at Stortinget ikke setter av ressurser til å få effektuert reformer det vedtar.

En time i uka må være minimum. Og lærere trenger tid til å være lærere ellers også!