Debatt

Viestad – bare på barnas side?

Hvem tjener på privatiseringen og Matkultursenterets planer?

Oslo  20160901.
H.K.H. Kronprinsessen besøkte Geitmyra matkultursenter for barn torsdag i anledningen senterets femårsfeiring. Kronprinsesse Mette-Marit, matskribenten og forfatteren Andreas Viestad (t.h) viste sammen med flere skole-elever fra Bolteløkka skole hvordan det går an å arrangere barnebursdag som både er sunn og kul! 

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Sivilarkitekt Siv Sinober påpeker 2. desember en rekke kritikkverdige forhold knyttet til planene og prosessen rundt Geitmyra Matkultursenters planlagte besøksdrivhus/undervisningsbygg inne i Geitmyra kommunale skolehage.

Matkultursenterets Andreas Viestad får tilsvarsrett samme dag, men alene de forhold som Viestad lar være å bestride burde være nok til at ansvarlige politikere setter en stopper for Matkultursenterets prosjekt.

I stedet for å delta i en saklig debatt, forsøker Viestad å etablere et falskt narrativ. Han tegner et bilde av en konflikt der han står på barnas side, mens alle andre som på høyst ulikt grunnlag er kritiske til prosessen rundt privatiseringen av deler av den 110 år gamle kommunale skolehagen, får høre at de er ”voksne parsellister” som ”arbeider mot å få flere barn i skolehagene”.

Viestad hevder:

- Å ha et samarbeid med den kommunale skolehagelederen. Det benekter skolehageleder Tore Faller. I Dagsavisen 5.12 kaller han påstanden en bløff.

- At motstanderne av prosjektet er motivert av et ønske om å forsvare egne parseller. Men parsellhagearealet på Geitmyra er ikke er en del av arealene som inngår i konkurranseutsettingen, og således ikke en del av konflikten.

- At prosjektet ikke skal bygge ned matjord, men bygge ”der det i dag er mur og stein”. Men betongsålen som skal støpes er så stor at den nødvendigvis vil måtte dekke mye matjord.

- At Matkultursenteret er ”en liten frivillig organisasjon” og en ”ikke-kommersiell stiftelse”. Geitmyra Matkultursenter er en privat stiftelse med 20 ansatte som selger tjenester til Utdanningsetaten på kommersielle vilkår.

- At jeg har brukt ”det retoriske grepet” å hevde at det er ”kjendiskokken Viestad, som vil bygge drivhus”. Jeg har ikke nevnt ham noe sted i debattinnleggene han referer til (Dagsavisen 16.06.19. og 01.07.19)

Jeg ser striden rundt privatiseringen av deler av den kommunale skolehagen som en ideologisk konflikt, og stiller spørsmålet: Hvem tjener på privatiseringen og Matkultursenterets planer? Hvor mye har Utdanningsetaten brukt på å kjøpe skolehagetjenester fra Geitmyra Matkultursenter? Og hvor mye planlegger de å bruke framover?

Geitmyra Matkultursenter er ikke bare vellykket som personlig merkevarebygging for Viestad, men er også god butikk. Jeg mener det er bedre, billigere og prinsipielt riktigere å bruke kommunens penger på å ruste opp skolehagen i egen regi.

Viestads motstandere representerer i stor grad frivilligheten. Flere er voksne damer som i tiår har kjempet for å bevare skolehagene mot ulike forsøk på nedbygging. Grunnet mange års kommunal underfinansiering har noen av dem i tillegg lagt ned flere årsverk i skolehagen på Geitmyra, som ulønnete tilretteleggere for barna.

Når Viestad hevder at kritikerne av Matkultursenterets prosjekt er motivert av egoistiske egeninteresser, så framstår det bare absurd.

Mer fra: Debatt