Debatt

Viestads hersketeknikker

Jeg har kjempet for skolehagesaken i mange år. Det vet Andreas Viestad godt. Men i stedet for å svare på saklig kritikk, forsøker han å avspore debatten.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Jeg har forsøkt å reise en prinsipiell debatt om privatisering av kommunalt areal, og det jeg mener er kritikkverdig forvaltningspraksis knyttet til Geitmyra matkultursenters ønske om å plassere et besøksdrivhus inne i den kommunale skolehagen.

Jeg aksepterer ikke at Andreas Viestad forsøker å redusere mitt engasjement til å handle om en kamp for egne gulrøtter.

Les også: Hvilken rett har en privat aktør til å definere hva skolehagen skal være?

Avsporer debatten

Jeg har kjempet for skolehagesaken i mange år. Det vet Viestad godt. Men i stedet for å svare på saklig kritikk, forsøker han å avspore debatten.

I sitt innlegg i Dagsavisen 2.12 advarer han leserne om at jeg, og andre kritikere av Matkultursenterets planer er private parsellister som «arbeider mot å få flere barn i skolehagene».

Han tillegger meg og andre meningsmotstandere motiver vi ikke har, og han konstruerer konflikter som ikke er der: Parselldyrkere mot skolehage, voksne mot barn, gjerder versus åpenhet.

Ble brukt som skalkeskjul

Jeg har hele tiden vært opptatt av ryddighet i forvaltningen og i politiske prosesser. Det var derfor jeg i vår skriftlig advarte Bymiljøetaten mot den planlagte konseptkonkurransen på Geitmyra.

Jeg opplevde ikke at den var en reell konkurranse, og mente at jeg og andre ble brukt som del av et «skalkeskjul», der hensikten var å omgå anskaffelsesreglene for å skaffe areal til Matkultursenterets besøksdrivhus.

Kriteriene for å vinne konkurransen fremsto som skreddersydde for en bestemt privat aktør: Geitmyra Matkultursenter.

Senere har jeg også sendt et varsel til Varslingsrådet i Oslo kommune, fordi jeg mente kommunens håndtering av saken var egnet til å svekke tilliten til en ryddig forvaltning.

Jeg inviterte Viestad

Det var jeg som inviterte Viestad til å være med å markere 100-års jubileet til Oslo kommunale skolehager på Oslo Bymuseum for 10 år siden.

Sammen med skolehageleder Tore Faller hadde jeg fått tillatelse til å grave opp en del av plenen foran museet og anlegge en symbolsk skolehage.

Formålet var å løfte frem skolehagenes historie, de mange kampene for å bevare de gjenværende skolehagearealene og skolehagens potensiale som læringsarena. Jeg så på Andreas Viestad som en viktig samarbeidspartner.

Nå skaper han bare konflikt med de kreftene han burde spille på lag med. Skolehagesaken er for viktig til at Viestad skal få bølle seg frem.

Mer fra: Debatt