Debatt

Skattelette til Arbeiderpartiets økonomiske støttespillere

I Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett foreslås å doble fagforeningsfradraget til 7.700 kroner.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen (t.v.) og partileder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre. Foto: Ørn Borgen / NTB scanpix
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Forslaget innebærer spart skatt på inntil 1,6 milliarder kroner for medlemmene i LO, som også er Arbeiderpartiets dominerende økonomiske støttespiller.

I Dagsavisen 13. november skriver Kjell Werner at min kommentar om dette er usaklig og uredelig, og at jeg slår under beltet når jeg trekker inn LO-ledelsens millionlønninger.

Les innlegget: Usaklig av nettavisen

Werner ser ikke ut til å ha oppfattet mine argumenter mot forslaget, så la meg kort repetere:

Norge har rundt 1,2 millioner fagorganiserte. De utgjør godt under halvparten av alle sysselsatte. Det nye forslaget gir en særskilt skattelette til denne gruppen på inntil to milliarder kroner hvis alle hadde benyttet den maksimale satsen for kontingent.

Av dette tilfaller inntil 1,6 milliarder kroner medlemmene i LO.

I en situasjon hvor statens ressurser er begrenset, er det pressens rett og plikt å sette statens pengebruk under en lupe.

To milliarder kroner i spart skatt for fagorganiserte er penger som kunne vært brukt til å bekjempe barnefattigdom, bygge kollektivtransport, få ned klimagassutslipp eller styrke skolen og helsetjenesten, for å nevne noe.

Den foreslåtte skatteletten er forbeholdt under halvparten av arbeidstakerne, og Arbeiderpartiets forslag kommer hovedsakelig partiets egen økonomiske hovedsponsor til gode.

Det er heller ikke under beltestedet å påpeke at høy kontingent (på grunn av skattefradrag) er med på å finansiere at alle toppene i LO nå tjener godt over en million kroner i året.

Jeg kunne også tatt med at de samme økonomiske støttespillerne har tre medlemmer i Arbeiderpartiets sentralstyre.

Og for at ringen skal være sluttet: LO har også bevilget 10 millioner kroner i støtte til Dagsavisen, som publiserer Kjell Werners kritikk mot Nettavisen.