Debatt

Den nye rusomsorgen i Oslo

Hvorfor synes vi det er greit at én gruppe mennesker skal «bo» på institusjon

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

I Dagsavisens reportasje om Syningom fremstår det som om vi avvikler tilbudet og overlater beboerne helt til seg selv. Som en skrivebordsøvelse uten kontakt med virkeligheten. Det stemmer ikke. Derfor vil jeg forklare hvorfor, noe Dagsavisen ikke lyktes med i sin fremstilling.

Strategisk plan for rusfeltet handler om å skape bedre livskvalitet ved å ta utgangspunkt i bolig og meningsfull aktivitet, de to tingene mennesker med rusproblemer sier de ønsker seg mest.

Planen handler om Oslo, ikke Velferdsetaten eller Syningom. Vi brukte lang tid på involvering og på et grunnlag bygget på kunnskap fra forskning og erfaring. Det var nybrottsarbeid og ga et solid grunnlag for ny politikk.

Les også: Kutter i tilbudet til rusavhengige: Her legger Oslo ned 22 instutisjonsplasser 

I dag er veldig mye av tilbudet basert på å gi rusavhengige institusjonsplass. Satt på spissen er dette den eneste gruppen i Norge som man fremdeles synes skal bo på institusjon i stedet for i et eget hjem.

Syningom har 22 av Velferdsetatens totalt 660 institusjonsplasser, og selv om institusjonen har vært et viktig sted for flere, handler denne saken om mer enn dette tilbudet.

Det handler om å dreie rusfeltet i Oslo bort fra institusjonaliseringen, som har preget tilbudet her siden 80-tallet, som eneste kommune i Norge.

Denne endringen av rusfeltet har vært varslet lenge, men det er først etter at russtrategien ble vedtatt i bystyret, at den har gått inn i en større plan.

Så når hovedtillitsvalgt sier at dette går for fort, er det en sannhet med modifikasjoner. Fagforeningen hun representerer har vært med på diskusjonene over lang tid og bidratt inn i kunnskapsgrunnlaget for russtrategien.

En av de store utfordringene i endringen på rusfeltet er å gå fra å tenke på min institusjon eller min etat, til å tenke på at det er Oslo kommune som gir tilbudet og hvordan Oslo best mulig kan gi gode tjenester.

Vi skal fremdeles ha institusjonsplasser, men tilbudet skal spisses mot bestemte målgrupper. Oslo kan bli best på boligsosiale tjenester og tilbud til mennesker med rusproblemer, og slik gi dem bedre livskvalitet. For å få det til, må vi gjøre en dreining. Derfor foreslår vi å legge ned Syningom.