Debatt

Finn din sjel og bli synlig

Åpent brev til Arbeiderpartiet.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Du som vet hvordan det er å bygge fra bunnen og har vært instrumentell i å bygge et av verdens beste samfunn, vet hvor viktig det er å la kraften komme nedenfra, og ikke fra de få på toppen. Ingen topp uten bunn.

Jeg vil så gjerne at du skal lykkes. Det er godt for landet, det trenger noen som ivaretar solidaritetsfølelsen i folket. Solidaritetsbegrepet er kanskje noe annet enn da du startet. Verden er blitt mindre og nærere og derfor er det nødvendig å se det i et globalt perspektiv, om vi skal overleve og skape en bedre verden. Er du ikke enig i dette, da?

For meg ser det ut som om du har mistet kontakten med din sjel. Ditt blikk er blitt tommere, og mangler den glød og målretting du hadde. Ditt fotfeste er blitt dårligere og grep om verden er blitt svakere. Hvordan ser jeg det?

Du er blitt mer angsbitersk, slik at du bruker mer energi på å kritisere andre partier og mene hva de mener på deres vegne, i stedet for å stå i deg selv og vise hvem du virkelig er. Det er holder det. Først må du finne igjen sjelen din, global solidaritet og være trofast mot deg selv.

Les også: «Ap trenger en beskrivelse av løsningene. Der stokker det seg for Støre»

Jeg ser også at du er blitt en moderne retoriker, hvor retorikken er viktigere enn budskapet. Det er ikke nødvendig å være best i klassen i retorikk, så lenge du er trygg i deg selv. At du er medmenneskelig er viktigere enn å være flink i matte, retorikk og alle andre fag. Å være et medmenneske, er det viktigste vi kan lære i oppvekst og i skolen.

Økonomi er selvsagt viktig å konsentrere seg om i politikken, det er en energi som er med på å balansere verden, og som forenkler logistikken i forbindelse med utveksling av varer, tjenester og kompetanse, men det vet du jo alt om. Allikevel ser det ut til at du har glemt hvorfor det er viktig at den energien brukes til å skape rettferdighet i samfunnet.

Det er et ordtak som sier «la de svake gå foran og bestemme farten, og de sterke bak og bære børa». I dag er det vel heller slik at de sterke løper foran og fra de svake, både mht. lønn og muligheter. Da glemmer man hvem som egentlig skaper verdiene. Man later som om de store ideene kommer fra toppen, men det var jo ikke akkurat slik med deg, da, Arbeiderpartiet. Hos deg kom man jo fra «gølvet» og skapte det moderne Norges demokrati. Ikke glem det, er du snill. Noen ganger kan det se slik ut, at du har satt foten litt fast i høyregropen og dermed mistet taket på hvorfor det er viktig at du tar tak i økonomien i pakt med sjelen din og opprettholder nødvendig balanse mellom mennesker.

De som får frihet og ansvar, gir initiativ og skaperkraft tilbake, og viser seg tilliten verdig. Man kan sikkert lete og finne unntak, men det er jo det som preger den moderne retorikk og det populistiske munnhuggeri.

Da du mistet makten sist, gav den nye regjeringen med sine støttepartier stor skattelette til de rikeste. Jeg har ikke helt forstått hvorfor du gav uttrykk for at du ville ta tilbake halvparten av dette, hvorfor ikke det hele? Det er like uforklarlig for meg hvorfor du ikke har fått avdekket hvordan den nye regjeringen har tenkt at dette skal virke i praksis. De gav jo egentlig bare bort noe av fellesskapets penger som i praksis kun er lommepenger til de rikeste. Det gjennomsnittlige beløp er altfor lite til å skape en faktisk arbeidsplass. For, du har vel ikke begynt å tro på den liberalistiske nyreligiøsitet, du også?

Les også: Jonas Gahr Støre advarer mot samarbeidsdebatt i Arbeiderpartiet

Om det skulle vært skattereduksjon med din velvilje, kan du sikkert regne på det, og se hvordan en ville kunne skape verdier, fordelt litt lenger nede i hierarkiet. Eller kanskje gjort en direkte fordeling til de som trenger det mest. Når de bruker penger på den lokale kjøpmann og innvandrerbutikk, skaper det også arbeidsplasser. Slik kan man i alle fall se det.

Ellers er det sikkert et tonn av forebyggende aktivitet og mulige investeringer i preventiv handling, for å fortsette å bygge det samfunnet du har gjort så mye for å skape.

Verdiskapning har jo vært et av dine mantraer, men det hører jeg lite om midt i all den retoriske støyen. Derfor tror jeg at du har glemt hva det er og hvordan den skjer. Derfor må du igjen se inn i sjelen din og finne noen svar. Jeg vil gi deg et par stikkord; gi tillit og få skaperkraft.

Vi er nok enige om at det å ha et tillitsfullt samfunn er viktig for at det skal fungere godt, rimelig og velsmurt. Har vi ikke tillit, blir det mer kriminalitet, flere som «snyter på skatten» og vi blir mindre velvillig innstilt overfor hverandre og fremmede kulturer, og mindre nysgjerrige. Det er sikkert vanskelig for deg, når du skal lage og ta ansvar for en hel skolepolitikk som skal være med på å utvikle noe så viktig som medmennesker med tillit, nysgjerrighet og kreativitet som tar samfunnsansvar. Hvordan vil du ta fatt i dette?

Enda vanskeligere blir det når du skal sørge for at alle skal prestere på høyeste nivå slik at alle blir verdensmestere med 6 i snitt. Problemet til de som presses i den retningen, og nok i stor grad har det som deg, de mister kontakt med sjelen sin, og da blir de redde og får angst. Mennesker med angst har det ikke godt. Når de har det vondt, er de lite kreative, ufrie og finner falske selvbilder for å kompensere for og dekke over den indre uroen både med ytre fasade og angstdempende medisin. Det blir ikke noe lykkelig samfunn av slikt!

Omtrent slik opplever jeg deg, kjære Arbeiderpartiet. Du må få slutt på den indre uroen, finne din sjel, bli synlig, ærlig og trygg. I dag er du lite synlig og litt arrogant når du dukker opp, altså ikke så ærlig og trygg som du kanskje liker å se på deg selv som.

Dette er altså ment som et vennlig ønske for deg om god bedring og god helse.

Jeg savner deg, skal du vite.