Debatt

Solidaritet på lokalplan

Mens Solberg-regjeringa dilter etter Trump og samarbeider stadig tettere med Israel, vil Rødt gå motsatt vei og boikotte ulovlige israelske varer i norske kommuner.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

For Rødt handler dagens valg først og fremst om å kjempe for solidariske kommuner og miljøet og mot Forskjells-Norge, privatisering, sosial dumping og velferdsprofittørenes sugerør i felleskassa. Men norske kommuner er samtidig en del av verden rundt oss.

Rødts solidariske kommunepolitikk innebærer derfor også å gjøre en innsats for det palestinske folket som altfor lenge har levd under militærstøvelen til den israelske okkupasjonsmakten, et regime som har verdensrekord i å ignorere og bryte med FN-resolusjoner.

Rødt vil derfor jobbe for kommunal boikott av varer produsert i strid med folkeretten i palestinske områder okkupert av Israel. Å hindre kjøp av varer produsert på okkuperte områder i strid med folkeretten, er et fredelig, demokratisk og lovlig virkemiddel for å presse Israel til å respektere folkeretten og palestinernes menneskerettigheter.

Dette er både mulig og nødvendig. Rødt foreslo før sommeren en liknende boikott på nasjonalt nivå på Stortinget. Dette er allerede vedtatt i Irland og har støtte i store deler av den norske fagbevegelsen, deriblant Fagforbundet. Dessuten har Utenriksdepartementet fastslått at en slik boikott som er i tråd med internasjonal rett, ikke vil stride mot norsk lov.

Det ligger heller ingen antisemittisme i dette forslaget. Tvert imot er det en bred internasjonal bevegelse, kjent som BDS-bevegelsen, som fronter kampanjen for boikott av israelske varer produsert på okkupert palestinsk jord i strid med folkeretten. Da Rødt i 2018 nominerte BDS-bevegelsen til Nobels fredspris, var det den jødiske oranisasjonen Jewish Voice for Peace, som dro i gang den globale underskriftskampanjen til støtte for nominasjonen vår.

At det er nødvendig å gjøre en innsats for palestinerne bør det ikke finnes noen tvil om. De siste årene har Israel intensivert undertrykkingen av palestinerne og koloniseringen av palestinsk land, uten at verdens regjeringer har gjort noen nevneverdig innsats for å stanse det.

Med president Trump ved roret har USAs rolle i konflikten blitt mer destruktiv enn på lenge. Noe av det første han gjorde var å eliminere all amerikansk støtte til FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger. Da Trump valgte å flytte sin Israel-ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem var det nok et slag i ansiktet på palestinerne og verdenssamfunnets håp om en fredelig løsning på konflikten. Siste nytt er at USAs utenriksdepartementet rett og slett har fjernet Palestina fra sin liste over verdens stater.

Dette skjedde etter at de palestinske selvstyremyndighetene ikke godtok Trumps «århundrets avtale», som i hovedtrekk innebar at palestinerne skulle selge ut sin rett til en levedyktig stat for noen milliarder dollar. Det ser altså ut til at Trump tok hevn ved å vedta at Palestina ikke lenger eksisterer. USAs utenriksminister, tidligere CIA-direktør Mike Pompeo, uttalte i mars at Trump kan ha blitt sendt av gud for å beskytte Israel. Det er uvisst hvem som eventuelt har sendt Trump. Men at den amerikanske presidenten beskytter Israels makthavere – også mens de kjører bulldoser over både palestinske hjem, folkeretten og håpet om en fredelig tostatsløsning – er utvilsomt sant.

I denne situasjonen er vi nødt til å ta et valg. Enten å stå opp for palestinernes rettigheter og folkeretten. Eller å dilte etter Trump-styret, som forakter både palestinerne og folkeretten, og gi Israel fripass til å undertrykke det palestinske folk og bryte internasjonal rett. Solberg-regjeringen har i hovedsak beveget seg i den sistnevnte retningen ved å vedta den mest Israel-vennlige regjeringsplattformen Norge har hatt på mange tiår, og premiere Israel med løfter om enda mer norsk samarbeid med den israelske okkupasjonsmakta, til tross for stadig mer brutal fremferd mot palestinerne.

Rødt vil gå motsatt vei. Det er klart at denne regjeringa må byttes ut, for at Norge igjen skal kunne føre en utenriks- og sikkerhetspolitikk, uavhengig av Trump, som nordmenn ikke trenger å skamme seg over. Men frem til Solberg-regjeringa sendes ut og vekk, skal Rødt bruke årets kommunevalg til å innføre en mer solidarisk politikk lokalt. En stemme til Rødt i kommunevalget er derfor både en stemme for mer rettferdige og miljøvennlige kommuner og for solidaritet med palestinerne. I Rødts kommunepolitikk går nemlig boikott av israelske varer produsert på okkupert jord i strid med folkeretten, hånd i hånd med vår kamp for solidariske lokalsamfunn som setter menneskers velferd og miljøet foran profitt.

Mer fra: Debatt