Debatt

Fotografihuset må ligge der hvor folk er

Vi støtter planene om et Fotografihus på Sukkerbiten og gleder oss til å få et samlingssted for vår tids mest populære kulturuttrykk.

SUKKERBITEN: Vi trenger et sted som kan vise hele bredden ved fotografiet, som evner å se framover og trekke de store linjene. Et sted der Oslos befolkning kan oppleve fotografi i verdensklasse, skriver innleggsforfatterne. FOTO: THOMAS BRUN/NTB SCANPIX
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Innlegget er skrevet på vegne av Norges Fotografforbund, Pressefotografenes Klubb, Norske Reklamefotografer, Institusjonsfotografenes Forening og Norske Naturfotografer.

Vi representerer profesjonelle fotografer fra hele landet. Våre medlemmer er dokumentarfotografer, portrettfotografer, naturfotografer, reklamefotografer, institusjonsfotografer og bryllupsfotografer. Og alt imellom. Vi vil med dette uttrykke vår støtte til arbeidet med Fotografihuset på Sukkerbiten.

Vi har jobbet for et hus som dette i flere tiår og er glade for at arbeidet nå har resultert i konkrete vedtak.

Siden Fotografihuset AS ble etablert i 2014, og et samlet bystyre i Oslo kommune året etter stilte seg bak, har beliggenhet vært en prioritert oppgave.

Les også: Hvem skal nyte Oslos sukker og krem?

En verdensarena for fotografi

Som Fotografihuset selv gjentatte ganger har fortalt, har en rekke tomme kulturbygg i Oslo vært vurdert de siste årene. Ingen av disse har vist seg å være aktuelle, ettersom de ble avsatt til andre formål. Da Sukkerbiten ble et alternativ gjennom et samarbeid med HAV Eiendom, klaffet det endelig.

Fotografihusets uttalte ambisjon er å bli en verdensarena for fotografi. Det skal være utadrettet og fremtidsrettet, og samle en større del av befolkningen gjennom utstillinger, aktiviteter og arrangementer. Dette skal gjøres i dialog og samspill med nærmiljøet og omgivelsene. 

Det er allerede opprettet et samarbeid med skolene, som er en viktig del av Fotografihusets oppdrag. Med beliggenhet i nærheten av viktige institusjoner som Operaen, Munchmuseet og Deichman, vil det skapes et helhetlig kulturtilbud som vil trekke flere mennesker til området.

Bademuligheter og servering

Rundt huset skal det bli park, bademuligheter og friområde, akkurat slik mange etterspør. Ved å tilby både kulturopplevelser, kunnskapsformidling, servering og mulighet for utendørsaktiviteter sikres det liv på Sukkerbiten hele året og et tilbud for flere. Fotografi er vår tids mest populære kommunikasjons- og kulturuttrykk.

Fotografiet dokumenterer, forteller, utforsker, reflekterer og stiller spørsmål. Fotografi er noe alle har et forhold til, bildebruken øker i en verden som er stadig mer visuell.

Fotografiet er samtidig i utvikling, både teknologisk og uttrykksmessig. I alt dette trenger vi et hus som setter formidling i sentrum. Vi trenger et sted som kan vise hele bredden ved fotografiet, som evner å se framover og trekke de store linjene. Et sted der Oslos befolkning kan oppleve fotografi i verdensklasse.

Der barn og unge bevisstgjøres fotografiets rolle i samfunnet og deres egen bruk av mediet. Der det er aktiviteter hele året og som blir et naturlig samlingssted for alle. Et sted som setter oss på kartet internasjonalt og samtidig bidrar til at fotografer får en arena i hovedstaden der de kan vise sine arbeider for et større publikum. Et levende hus med lange åpningstider som skaper pulserende liv i bydelen. For å lykkes med dette, må Fotografihuset ligge der hvor folk er, lett tilgjengelig og synlig. Og Sukkerbiten er stedet.