Debatt

Ikke ta fra oss Vålerengaparken

Parken har en sterk symbolsk kraft og omkranser kirka og skolen.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Skrevet av: Ingunn Rinde, sogneprest Vålerenga kirke, Enok Vatnar, FAU Vålerenga skole, Martha Haukaas, Vålerenga VEL og Åsne H. Dahl Torp, Medlem i Redd Vålerengaparken.

Vålerengaparken er truet av Bane NOR sine planer om utbygging i Brynsbakken. Parken er selve hjertet av Vålerenga. Derfor har det satt sinnene i kok hos befolkningen at store deler av parken er innlemmet i planområdet for jernbaneutbyggingen.

Parken har en sterk symbolsk kraft og omkranser kirka og skolen. Det er her folk, gamle som unge, samles til 17. mai og sommerfest, til klasse- og skoleavslutning, til grilling og avslapning en fin sommerdag, aking og skøytegåing om vinteren, lufting av hunden. Eller bare en tur i åpne, naturskjønne omgivelser med utsikt over Ekebergåsen, byen og helt ned til Oslofjorden.Ikke minst er dette også et lekeområde for barna våre, og deres skolegård.

Det varslede prosjektområdet til Bane NOR innlemmer brorparten av det som i dag benyttes som skolegård for de 700 barna som går på Vålerenga skole. Det er denne delen av parken som er flittigst brukt, både i skoletiden og ellers, fra tidlig morgen til sent på kveld. Det skisseres en jernbaneovergang som skal lande rett i skolegården. Og det er foreslått å flytte bevaringsverdige bygg inn i parkområdet.

Selve skoleområdet er ifølge Bane NORs planer først og fremst omfattet av tiltak for tilrettelegging for nye gang- og sykkeltraseer. Men det vil, slik det ser ut nå, beslaglegge det mest populære området i skolegården med nytt klatrestativ, en splitter ny skolehage, husker, ballbinge, basketballbane, fotballbane og skøytebane i byggeperioden. Ikke minst, trues den nyopprettede skolehagen, tiltak som har stor betydning for barn i by og har fått stor politisk støtte. Og byggeperioden kan fort bli mange år – barndommen er kort. Noen mister størstedelen av skolegården og lekeplassen sin resten av barndommen. Bane NOR har ikke lagt fram noe forslag til erstatningsareale for skolegården i prosjektperioden. Det foreligger heller ingen planer for hvordan skolebarna fra Kværnerbyen, som sogner til Vålerenga skole, skal komme seg trygt til skolen i prosjektperioden.

Vålerenga er en perle skvist inn mellom E6, Strømsveien og jernbanen. Vi kan ikke få uttrykt sterkt nok hvor viktig parken og skolegården er for skolemiljøet og det øvrige sosiale miljøet på Vålerenga. Det finnes ikke mange områder for frilek igjen, og den fysiske utfoldelsen dette området tilbyr er ekstremt viktig for barnas utvikling, for knytting av vennskap og for inkludering. Rektor ved skolen har understreket at grunnen til at Vålerenga skole har såpass lite konflikter, trolig henger tett sammen med at skolegården er så stor. Når barn stues sammen øker konfliktnivået. Bydel Gamle Oslo er den bydelen med størst befolkningsvekst, og derfor er det viktigere enn noensinne at vi holder fast ved de få grøntarealene vi har og at vi binder bydelen sammen og legger til rette for gode bomiljø, hyggelige gang/sykkelstier og skoleveier.

Vi ber om at ansvarlige fagetater og sentrale politikere i Oslo kommune bruker all sin mulige myndighet til å sørge for at Vålerengaparken tas ut av planområdet til Bane NOR. Det finnes andre alternativer. Og de må utredes bedre.

De gamle trehusene i Brynsbakken må bevares, men det finnes bedre alternativer enn å plassere dem i parken. Forslaget Bane NOR har lagt på bordet om å legge husene til parken vitner om en løsning som i beste fall er lettvint og dårlig utredet, og i verste fall er et bevisst valg om å sette umulige interesser opp mot hverandre. Å forringe barns oppvekstvilkår er på sikt langt dyrere enn å gjøre en grundig jobb og finne gode, helhetlige løsninger for bydelen.

Politikerne mener det er bra at småbarnsfamiliene blir i byen. Kommuneplanen omtaler i brede ordelag viktigheten av den blågrønnebyen, med sammenhengende grøntareal. Politikere: vi ber om dette kan iverksettes også i denne saken – Redd Vålerengaparken!

Mer fra: Debatt