Debatt

Søsken i hver sin barnehage

Bør ikke SV rette opp konsekvensene av en innrømmet, svært uheldig politikk for de det gjelder?

ulemper: De uheldige konsekvensene av å ha søsken i ulike barnehager er mange, skriver artikkelforfatterne. FOTO: HÅKON MOSVOLD LARSEN/NTB SCANPIX
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Skrevet av: Linn Hoppestad Art-iam, Thanadkit Art-iam, Marianne van der Wel, Nis Timmer, Karianne Rydstrøm og Edvard Apneseth.

Vi er en gruppe fortvilede småbarnsforeldre som i forkant av årets kommunale barnehageopptak kontaktet byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap i Oslo. Vi ønsket å be om en bedre gjennomføring av årets barnehageopptak, hvor bytterunden gikk foran hovedopptaket. De to siste årene har bytterunden i barnehageopptaket i Oslo kommune gått foran hovedopptaket og dermed også de som søker barnehageplass med søskenprioritet.

Som regel er dette barn som bytter barnehage innad i den samme bydelen. Det ble innrømmet skriftlig at barnehageforskriften har svært uheldige konsekvenser for familier med flere enn ett barn i kommunal barnehage. Ved utarbeidelse av en ny forskrift skulle disse familiene tilgodesees og inkluderes i utarbeidelse av en ny forskrift. Det løftet har Byråd Inga Marte Thorkildsen (SV) for oppvekst og kunnskap brutt gjennom en udemokratisk høringsprosess.

Vi er foreldre i en barnehage i Bydel Sagene som har fått merke konsekvensene av denne politikken, som byrådet har vært klar over siden våren 2018. I vår lille barnehage var det 9 av 10 ledige plasser som gikk til et slikt bytteopptak. Våre til sammen ni småsøsken fikk ikke plass i samme barnehage som storesøster eller storebror ved hovedopptaket til høsten 2019.

Dette er en varslet konsekvens. Bydel Sagene, Bydelsutvalget og fortvilte foreldre kontaktet byråden og hennes to byrådssekretærer i forkant av bytterunden. Byråden, Inga Marte Thorkildsen (SV) gjorde seg selv svært utilgjengelig, og hennes ene byrådssekretær Anna Tresse (SV) stod i front og bedyret at de forstod problemene, men at det var intet de kunne gjøre. Barnehageopptaket måtte gå som planlagt, selv om de visste allerede for over et år siden hvor mye det kostet for de familiene dette gjelder.

Vi som er rammet i år kunne vært tjent med at bytteopptak før hovedopptak fortsetter. Da er våre småsøsken sikret en plass høsten 2020. Dessverre for oss, så har byrådet endelig forstått at dette må endres for familiene som kommer etter oss, og det har vært planlagt en prosess for å utarbeide en ny forskrift med virkning fra 01.01.2020. I den forbindelse ble vi lovet av byrådssekretær Anna Tresse en god løsning som også gjaldt oss som har vært uheldig med hvilket fødselsår barna våre har, og vi siterer fra skriftlig kommunikasjon: «I en ny forskrift, vil vi sikre at foreldre ikke blir «dobbelt-straffet» når nye endringer trer i kraft. Det vil vi veldig gjerne gjøre i samarbeid og med innspill fra dere, om det er noe dere ønsker.» (Sms fra Anne Tresse 15.3.2019.)

De uheldige konsekvensene av å ha søsken i ulike barnehager er mange. Vi får ekstra reisevei både ved levering og til henting, vi får mindre tid og overskudd til å følge opp den enkelte barnehage, vi har arbeidsgivere som kanskje må tilrettelegge for deltidsarbeid en periode og vi skal løse alt til fots eller kollektiv. Vi snakker tross alt om indre by hvor vi skal kunne klare oss uten privatbilisme. Vi er lei oss for at dere har splittet barna våre, og tatt fra oss muligheten til å følge dem opp så mye som mulig i en veldig sårbar fase av livet. For å begrense skaden i mellomtiden, så har flere av oss måttet ty til private velferdsaktører for å få hverdagslogistikken til å bli best mulig. Kommunen har ikke kunnet gi oss et tilfredsstillende alternativ, som gir kort reisevei mellom ulike barnehager og arbeidsplassen. Istedenfor så har vi måttet betale oss inn hos det mange SV´ere kaller «velferdsprofitører». Det hjelper ikke mye med ideologi, når hverdagen ikke går rundt og det er ens egne barn som blir straffet. Derfor har vi trøstet oss med at det kommer en endring, som også tilgodeser oss.

Flere foreldre bekreftet positivt på invitasjonen. Sjokket var dertil stort, da vi ved en tilfeldighet oppdaget at det eksisterte et høringsnotat som vi ikke var blitt informert om. Vi har ikke blitt invitert til å gi innspill, eller i det hele tatt blitt forespurt om vi synes det er en god nok løsning for oss som er rammet. I høringsnotatet er anbefalingen at man fjerner bytteopptaket, men at det ikke er nødvendig med overgangsregler. Vi støtter endringen, men er oppriktige bekymret over vår egen hverdag i årene som kommer. Uten overgangsregler eller unntak for de familiene det gjelder, så blir vi de facto «dobbeltstraffet» som byrådssekretæren kalte det. Søsken har ikke høyest prioritet i et barnehageopptak, det er flere andre prioriterte grupper som går foran. I de små og mellomstore barnehagene som allerede har dette problemet, kan det fortsatt være slik at de søsknene som ikke fikk plass i 2019 heller ikke får plass i 2020. Alt som trengs er nok søkere med høyere prioritet. Og i de aller mest populære barnehagene, kan det være nok slike søkere.

Bør ikke SV rette opp konsekvensene av en innrømmet, svært uheldig politikk for de det gjelder? Er SV villig til å være ansvarlig for at det er private velferdsaktører hvor pengene rår, som redder noe av hverdagslogistikken for familier med de minste barna? Hvem er det beste partiet for barnefamilier i indre by å stemme på i høstens lokalvalg? Vi undrer oss over en svært udemokratisk prosess og en overraskende ordknapp og utilgjengelig byråd for oppvekst og kunnskap.

Mer fra: Debatt