Debatt

Hvor mange dyr skal lide i norske fjøs?

Alle fulgte med. Vi skjønte at det måtte gå galt. Dyrene ropte på mat. Høyt og tydelig. Mange hørte det.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Naboer, familie, bekjente, postbudet, håndverkere, melkebilen, slaktebilen, tilfeldig forbipasserende. Mattilsynet og Dyreversnemda var varslet av flere, over lengre tid. Politiet ble også kontaktet, men de viste til at det er Mattilsynet sitt ansvarsområde. Det ble mindre rop og skrik fra fjøset. Ropene ble lavere og sjeldnere. En dag ble det helt stille.

De døde. De sultet i hjel. Nyfødte i uisolerte fjøs, frøs i hjel. Vannslanger som frøs, og gjødselsspjell som frøs. Noen nyfødte druknet i skitt. Dyr som gikk ute etter veien rundt gården etter søken på mat. Noen døde på grunn av manglende veterinærbehandling etter skader og sykdom. Flere titall dyr døde innestengt i fjøset. Livet utenfor gikk sin vante gang. Media skrev ikke om det. Stille katastrofer i lokalmiljøene. Katastrofe for dyrene.

Hvor mange dyr skal lide i norske fjøs før alle som burde varsle og gripe inn blir stilt til rette for brudd på hjelpeplikten? Hvor er politikere og organisasjoner når det gjelder å forsvare dyrene? Det kommer ikke en lyd fra det holdet i slike saker. Aldri! Hvorfor?

Vi har nå en diskusjon pågående om matproduksjon. Det slår aldri feil. Når noen stiller spørsmål ved dyrevelferden blir det rabalder. Politikere og organisasjoner som Bondelaget, Småbrukerlaget, Senterpartiet med flere kommer raskt på banen. Det handler da om kollegastøtte, det handler om trygge bonden, det handler om å hjelpe mot «stygge media» og alle vi som ikke forstår noe som helst om hvordan man produserer mat.

Det er rene Cervantes Don Quiote i en kamp som ikke eksisterer. Det er ingen som er mot dere, snart må dere forstå det. Vi vil ha norsk landbruk og vi vil kjøpe norsk, men dere må stå frem og vise at dyrene har det bra! Hersketeknikker om café latte-meninger, gjøre narr av folk og at vi ikke forstår noe av produksjon av dyr er ikke veien å gå.

Vi vet hvordan vi ikke vil dyr skal behandles! Vi vil kjøpe av dere, vi vil ha norske produkter og vi vil ha kortreist mat. La oss jobbe sammen for bedre dyrevelferd og legge vekk dette fiendebildet som skapes. Vi vil at dyrene skal ha det bra mens de lever. Det er dyrenes velferd dette handler om.

Mer fra: Debatt