Debatt

Helseminister, vi har gjort jobben din for deg

Altfor mange av våre medlemmer forteller nå at krav og ressurser ikke henger sammen.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie skriver i et debattinnlegg i Dagsavisen 5. juni at pasienter i psykisk helsevern trenger trygghet, forutsigbarhet og god behandling. Det er vi enige i. Men det er stor avstand mellom gode intensjoner og behandling som virker. Derfor har vi undersøkt om psykologer og psykologspesialister som arbeider på sykehus (psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling) klarer å gi pasientene det de trenger.

Vi spurte 4000 psykologer. Mer enn 60 prosent svarte. Resultatene gjør oss svært urolige:

  • En av fem pasienter får ikke god nok utredning
  • En av fire pasienter får ikke behandling ofte nok til at den er virksom
  • En av fem pasienter får avsluttet behandlingen før den en ferdig

Bent Høie fremstiller pakkeforløpene som en garanti for kvalitet. Han tar munnen for full. Pakkeforløpene er nettopp rullet ut og ikke evaluert ennå. Vi vet altså foreløpig ikke om pakkene i seg selv er virksomme, men vi vet dette: Pakkene når ikke fram til alle pasientene. Psykologene vi har spurt forteller at de til en del pasienter kun får gitt en eller to timer i løpet av en måned.  Det er ikke effektiv behandling. Ved depresjonsbehandling, for eksempel, viser forskning at bør man møte pasienten minimum en gang i uken for at behandlingen skal virke.

Helseministeren har store ambisjoner. Det er bra. Men altfor mange av våre medlemmer forteller nå at krav og ressurser ikke henger sammen. Da får vi ikke jobbet slik helseministeren vil. Vi rekker ikke både å utrede fort og behandle nok. Vi blir bedt om å presse flere pasienter inn på en liste som allerede er full, og må velge mellom å utrede innen fristen eller å gi hyppig nok behandling.

Dette bidrar neppe til den tryggheten og forutsigbarheten Høie er opptatt av.

Vi har to forslag til løsninger:

I disse dager skriver helseministeren en ny Nasjonal helse- og sykehusplan. Vi håper at sykehusene for første gang blir bedt om å rapportere på om pasientene synes behandlingen virker, oppleves nyttig og gir dem økt livskvalitet. Dette er viktigere enn å be sykehusene rapportere hvor mange samtaler som gjennomføres i løpet av en dag eller hvor mange sluttrapporter som skrives innen syv dager.  Vi ønsker kraft bak nye mål og kutt av mål som ikke sier noe om kvalitet.

Vi vil at dere skal ta på alvor at mange fagfolk forteller at de ikke klarer å gjøre jobben sin, og sørge for at sykehusene har nok ressurser til å gi pasientene god behandling.

Det er dette som vil gi kvalitet, og som vil gjøre pasientens helsetjeneste trygg, forutsigbar og god, Bent Høie.

Les mer om denne saken:

Psykologforeningen slår alarm: Nok er nok, Høie

– Vi skal gjøre vår del av jobben

Mer fra: Debatt