Debatt

Vi må styrke LHBTI-politikken i Norge

Likestilling kommer ikke av seg selv, heller ikke på dette politikkområdet.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Tenk om du var født annerledes. Ble endret og plassert i feil kropp, før du selv kunne bestemme. Tenk om du elsket en person, men ble trakassert fordi personen har samme kjønn som deg. Tenk om du var den i bygda som folk mente de kunne omvende, fordi de mener din legning er en sykdom som kan kureres.

Mange har det slik i dag. Selv om vi har kommet langt når det gjelder LHBTI-personers levekår i Norge er det fortsatt store uforløste utfordringer.

Kampen for LHBTI-personers likestilling må kjempes kontinuerlig og med full styrke. Dessverre hører vi altfor ofte eksempler på at folk opplever hatefulle ytringer på grunn av hvem de er eller hvem de elsker.

Tall fra 2017 viser at 10 prosent av befolkningen grøsser ved tanken på homofile menn. «Homo» er fortsatt det oftest brukte skjellsordet i skolegården, viser en undersøkelse av 50 norske ungdomsskoler og videregående skoler.

Under den forrige rød-grønne regjeringen ble det tatt mange viktige grep for å likestille LHBT-personer juridisk, og vi fikk styrket vernet mot diskriminering, bl.a. gjennom innføring av felles ekteskapslov, rett til adopsjon, kunstig befruktning for lesbiske, økt diskrimineringsvern for transpersoner og en skjerping av arbeidet mot hatkriminalitet.

Vi bedret de økonomiske vilkårene for organisasjonene som jobber på feltet, opprettet LHBT-senteret, økte støtten til Pride-arrangementer, til magasinet Blikk og satset på kompetansehevende kurs, såkalt Rosa kompetanse, for ansatte i skole, helsevesen og politi.

I tillegg førte vi en aktiv utenrikspolitikk der likestilling og LHBT var en prioritert del av både den bilaterale og multilaterale utenriks- og utviklingspolitikken. Gjennom disse tiltakene og to konkrete handlingsplaner for LHBT-personer ble det gjort fremskritt.

De siste tre årene har Norge derimot falt på ILGA sin Rainbow Map-undersøkelse, en årlig undersøkelse som rangerer land etter hvor formelt likestilte de er for LHBTI-personer. Norge har de siste årene falt fra en andreplass til femteplass gjennom at regjeringen har satt likestilling i revers.

Arbeiderpartiet er likestillingspartiet. I forrige uke fremmet vi ti forslag for å styrke LHBTI-politikken i Norge. Ett av disse var å forby slike kjønnsnormaliserende kosmetiske inngrep før barnet selv er i stand til å samtykke, noe FN har karakterisert som overgrep mot barn. Et annet forslag var å forby konverteringsterapi, noe EU nylig oppfordret sine land til å gjøre.

I forbindelse med behandlingen i Stortinget uttalte KrFs parlamentariske leder, Grøvan, at forslaget om å forby konverteringsterapi ville oppleves som et overtramp for trossamfunnene og at Staten ikke skal gripe inn i deres måte å praktisere troen på. Samme dag mottok jeg en hjerteskjærende melding fra en person som takket oss, nettopp fordi denne personen opplevde å bli forsøkt konvertert. Denne personen opplever overtramp hver dag. Vi vet at særlig barn og unge er sårbare stilt over slike miljøer som utøver press og kan ekskludere. Derfor mener vi det burde være forbudt.

Mennesker som bryter med normer for kjønn og seksualitet, opplever å få krenket sine rettigheter og opplever dårligere levekår enn andre. Diskriminering i arbeidslivet, mobbing i skolen, forskjellsbehandling i helsevesenet og stor forskjell mellom by og land i muligheten til å kunne være åpen er noen av de utfordringene som LHBT-personer møter hver eneste dag i Norge, og det er gode eksempler på at LHBT-politikken må styrkes. Derfor fremmet vi ti forslag. Ti forslag som vil styrke LHBTI-personers rettigheter og levekår.

Likestilling kommer ikke av seg selv, heller ikke på dette politikkområdet. Ha en fin Pride-uke. Den er viktig!

Mer fra: Debatt