Debatt

Meningsløs prioritering av megamotorvei

Hva er vitsen med å bruke 40 milliarder på en motorvei som vil øke forurensningen?

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Sunniva Eidsvoll Holmås, bystyremedlem og leder i Oslo SV, og Kjersti Marie Stensrud, 2. kandidat Bærum SV

PRESISERING: I dette debattinnlegget signert SV-leder i Oslo, Sunniva Eidsvoll Holmås, og 2.-kandidat for Bærum SV, Marie Stensrud, hevdes det at «Ingen grupper i landet kjører mer bil enn menn i Bærum». Påstanden er senere faktasjekket av Asker og Bærums Budstikke, og viser seg ikke å stemme.

Regjeringen vil i revidert nasjonalbudsjett likevel bevilge penger til å fortsette prosjektet med ny E18 vest for Oslo, fra Lysaker til Ramstadsletta i Bærum. Dette er et meningsløst prosjekt som ikke gir klimagevinst, men skaper et bompenge-Bærum.

SV vil gjøre det lettere for folk å velge vekk bil og bruke sykkel eller kollektivtransport i stedet. Derfor er det viktig at bompengene som er knyttet til Oslopakke 3 også vil gå til å bygge ut kollektivtilbudet. Den nye megamotorveien gjennom Bærum inn i Oslo skal finansieres med egne, nye bomsnitt som må settes opp i tillegg til Bærumssnittet og Oslo-ringene. Alle som kjører E18 gjennom Bærum må grave dypere i lommeboka for å bidra til de minst 40 milliardene ny E18 koster. Det samme gjelder om en kjører andre veier gjennom kommunen. Regjeringspartiene sentralt og flertallet av lokalpolitikerne i Bærum gir alle som trenger å kjøre bil gjennom kommunen en stor ekstraregning, kun for å utvide motorveien.

SV i Oslo og Bærum ønsker ikke at milliarder skal øses ut på dette. Det vi trenger for å få ned lokal forurensning og bidra til å redusere de globale klimautslippene, er langt bedre vilkår for dem som bytter ut bil med kollektivt. Siden 2015 har SV og de andre byrådspartiene i Oslo sørget for 4000 flere avganger på kollektivtrafikken i uka, men vi trenger mer. Vi må få bygget T-bane til Fornebu, sikre nye sentrumstunneler for T-bane og tog, og buss og trikk må gå oftere og komme raskere frem. I Bærum trengs flere busser på kryss og tvers av kommunen, og gratis og tilstrekkelig innfartsparkering. Det må sikres gjennomgående og adskilte sykkelveier inn til Oslo. For å nevne noe.

Bompenger som går til utvidelse av motorvei gir økt trafikk og økt forurensning, fordi kapasiteten blir større. Bompenger som skal redusere veitrafikk og som brukes på kollektivtrafikk, bidrar til bedre fremkommelighet, bedre kollektivtilbud, renere luft og ikke minst, det kan virke omfordelende. Undersøkelser viser at det er overvekt av de med middels og høye inntekter som passerer bomringen i Oslo, de med lave inntekter og barnefamilier kjører i større grad kollektivt.

Ingen grupper i landet kjører mer bil enn menn i Bærum. Nå vil høyresiden at de skal få større motorvei slik at de skal kunne kjøre enda mer bil i et av områdene i landet med best kollektivdekning. Når vi skal bygge veier i Norge, bør vi prioritere veier i distriktene. SV vil ikke ha høyresidens utvidelse til en megamotorvei som koster 40 milliarder, og vi går ikke med på bompengeplanene som følger med veien.

Mer fra: Debatt