Debatt

Alle redaksjoner må vente på at kilden får svar fra Norsk Redaktørforening

Arne Jensen skriver i praksis at alle redaksjoner må vente på svar fra kilder inntil disse kildene igjen har fått svar fra Norsk Redaktørforening om journalistens redaktør er medlem der.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Etter publisering av innlegget har journalisten.no sådd tvil rundt identiteten til skribenten. 

Det som formodentlig er Arne Jensen, generalsekretær i Norsk Redaktørforening,

at "..., men lurer du på oim et medium er omfattet av ordnigen, så koster det vel stort sett en telefon eller en epost å finne det ut?". Med dette gir Arne Jensen rom for at kildene kan undersøke med Norsk Redaktørforening om et medium er omfattet av ordningen før kilden responderer på redaksjonens henvendelse.

Videre skriver han at "Vi svarer normalt på dette ila en dag eller to.", så da er beskjeden til ikke bare de redaksjonene som er omfattet av ordningen, men også til alle de andre redaksjonene, veldig klar: La kilden få anledning til å undersøke om den aktuelle redaksjonen kan klages inn til PFU og forhold deg til at Norsk Redaktørforening med (det som formodentlig er) Jensens egne ord "svarer normalt på dette ila en dag eller to".

Det er neppe vanskelig for Norsk Redaktørforening å forholde seg til dette, så nå kan landets redaksjoner uttrykke om de ønsker denne prosessen.

Med mindre det utarbeides og vedlikeholdes en åpent, enkelt tilgjengelig, samlet og alltid oppdatert oversikt over PFU-innklagbare redaksjoner med informasjon der kildene til enhver tid (og da mener jeg 24x7) kan få bekreftet at redaksjonen kan klages inn til PFU og at den (også her mener jeg 24x7) kan kontakte noen, fortrinnsvis en ansvarlig redaktør, for å undersøke om henvendelsen er reell og henvende seg med bekymringer dersom kilden synes at journalisten opptrer utilbørlig.

Journalisten kan da, uavhengig av saksbehandling (og hvilke uttrekk som må gjøres) og eventuelle feil som kan ha oppstått ifm dette, kun sende link til denne oversikten til kilden. Oversikten kan også gjerne inneholde en forklaring på hvordan kildene skal forholde seg til denne (for eksempel med det jeg nevner i avsnittet over) og da har journalisten en sikrere sak når den eventuelt konkluderer med at kilden ikke benyttet seg av muligheten til for eksempel samtidig imøtegåelse.

Vanskeligere er det ikke.

PS!
Arne Jensen blir profilert i dagens Morgenrutinen hos Journalisten på at han lar seg irritere av at "vi for sjelden stiller spørsmål ved de vedtatte sannhetene". Er å ikke sørge åpent, enkelt tilgjengelig, samlet og alltid oppdatert oversikt over PFU-innklagbare redaksjoner en "vedtatt sannhet".
Han blir også profilert på at han "har en evne til å ikke gi seg". Er å unnlate å svare på innlegg som utfordrer meningene sine å ikke gi seg?
DS!