Debatt

Jo, PFU-innklagbare redaktører er i praksis anonyme

PFU-innklagbare redaktører er i praksis anonyme når det ikke finnes en samlet oversikt. Disse anonyme og ulistede redaktørene blir ikke mindre anonyme av at Arne Jensen konkluderer ved hjelp av loven og en subjektiv definisjon.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Etter publisering av innlegget har journalisten.no sådd tvil rundt identiteten til skribenten. 

Generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Arne Jensen, slår i bordet med straffelovens § 270 for å forklare hvorfor "du i alle redaktørstyrte norske medier som omfattes av lov om redaksjonell fridom i media finne[r] navnet på ansvarlig redaktør". Det er vel og bra så lenge Jensen garanterer at alle disse mediene følger loven og at alle redaksjonene mener at de omfattes av lov om redaksjonell frihet.

Jensen ramser så opp Norsk Presseforbunds vedtekter og medlemmer for å svare på det han mener jeg egentlig spør om ("hvilke medier som kan klages inn for Pressens Faglige Utvalg") - uten at jeg blir noe klokere av den grunn.

For hvordan skal menigmann skille mellom det Arne Jensen omtaler som "seriøse, redaktørstyrte nyhetsmedier i Norge kan klages inn for utvalget" og det som Jensen høyst subjektivt omtaler som "blogger, organisasjonsnettsteder, politiske aksjonssteder og andre, som ikke fyller kravene for medlemskap i en av NPs grunnorganisasjoner" når for eksempel Document.no skriver "Document.no arbeider etter Vær Varsom-plakatens og Redaktør-plakatens prinsipper.", Resett skriver "Resett følger Vær varsom-plakaten, Redaktørplakaten og Resett-plakaten." og VG skriver "Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten" på forsiden av hvert sitt nettsted? Oooops!! VG skriver visst ikke det på forsiden på sitt nettsted allikevel! Betyr det at VG ikke følger Vær Varsom-plakaten? Betyr det at klager på VG ikke behandles i Pressens Faglige Utvalg?

Hvem skal definere hvilke medier som er "seriøse", "blogger", "organisasjonsnettsteder" og "politiske aksjonssteder"? Arne Jensen? Elin Floberghagen? Norsk Redaktørforening? Norsk Presseforbund? Trond Giske? Helge Lurås?

Er det meningen at menigmann automatisk skal forstå hva Arne Jensen subjektivt omtaler som "blogger, organisasjonsnettsteder, politiske aksjonssteder og andre, som ikke fyller kravene for medlemskap i en av NPs grunnorganisasjoner"?

Hva er et "politisk aksjonssted"? Er Document.no et politisk aksjonssted? Er Resett et "politisk aksjonssted"? Er VG (som ikke nevner at de følger Vær Varsom-plakaten på forsiden av sitt nettsted) der noen åpenbart hadde en klar politisk agenda mot politikeren Trond Giske et "politisk aksjonssted"? Hva er en "grunnorganisasjon"? Hva er kravene for medlemskap i en slik "grunnorganisasjon"?

Er det enklere for menigmann å forholde seg til slike problemstillinger enn for Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening å vedlikeholde en samlet og alltid oppdatert oversikt?

Uten en samlet liste over redaksjonene som kan klages inn til Pressens Faglige Utvalg forblir disse redaksjonene og redaktørene deres i praksis anonyme.

Det er uansett fint at Arne Jensen ser på denne saken fra journalistene, redaktørene og deres organisasjoner sitt ståsted når han med egne ord beskriver det som "en smule krevende å holde en slik oppdatert oversikt". Det hadde jo vært helt forferdelig dersom Jensen skulle se på saken fra kildene sitt synspunkt fordi det jo er kildene og menigmann som er til for Norsk Presseforbund, Norsk Redaktørforening og alle medlemsorganisasjonene - og ikke omvendt. Jeg tipper at Svein Egil Omdal i det nyoppnevnte utvalget som skal utarbeide en rapport om medienes kildebruk og "Sofie" i VGs famøse dansevideosak er interessert i dette verdifulle og innsiktsfulle innspillet fra Arne Jensen.

Til slutt skriver Jensen at det er "i de aller fleste tilfeller – ganske fort gjort å slå fast hvorvidt et medium kan klages inn for PFU eller ikke". Garanterer Jensen dermed at alle kilder får anledning til å bekrefte om det aktuelle mediet / den aktuelle redaksjonen kan klages inn til Pressens Faglige Utvalg FØR mediet konkluderer med at kilden "ikke var tilgjengelig for kommentar" og at denne derfor sa fra seg retten til samtidig imøtegåelse?

Jensen, gjør det enkelt både for redaksjonene, journalistene og kildene samtidig som Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening kan distansere seg fra det du omtaler som "blogger, organisasjonsnettsteder, politiske aksjonssteder og andre, som ikke fyller kravene for medlemskap i en av NPs grunnorganisasjoner" ved å vedlikeholde en åpen, allmenn tilgjengelig og samlet oversikt over hvilke medier / redaksjoner som kan klages inn til PFU (og dermed identifisere - dvs avanonymisere redaktørene)!

PS!
Arne Jensen skriver også at "Medlemslisten til Norsk Redaktørforening er for øvrig offentlig og utleveres på forespørsel.". I så fall bruker Redaktørforeningen lang tid på slike forespørsler. Helt siden 19. mars!
Arne Jensen oppfordres herved til å finne det mediet / den redaksjonen som helt siden 19. mars (som er den dagen jeg spurte Norsk Redaktørforening om en oversikt over redaktørene som er medlem der) fremdeles hadde ventet på mitt innspill før dette mediet / denne redaksjonen hadde publisert en sak som jeg hadde blitt bedt om å uttale meg om.
DS!

Mer fra: Debatt