Debatt

Resett kan gjerne lage sin egen utgave av Pressens Faglige Utvalg

Dersom Resett ikke får innpass i Norsk Presseforbund sitt organ for å gjøre seg innklagbar, kan de jo bare gjøre seg innklagbare ved å opprette sitt eget klageorgan. For å øke legitimiteten til dette klageorganet, kan Resett gjerne bruke de samme prinsippene og prosessene som Norsk Presseforbund gjør i Pressens Faglige Utvalg og alliere seg med andre medier.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Etter publisering av innlegget har journalisten.no sådd tvil rundt identiteten til skribenten. 

For å delvis begrunne hvorfor Resett ikke driver med journalistikk, poengterer Venstres Sveinung Rotevatn under NRK Debatten torsdag 25.04 at det er pressens egne organisasjoner [som skal definere hva som er journalistikk] umiddelbart etter Lars Akerhaug sin påstand om at det er Rotevatn som definerer hva som er journalistikk.

(At Rotevatns argument faller på steingrunn fordi pressens egne organisasjoner neppe har fått et statlig tildelingsbrev eller på en annen måte blitt utnevnt av politiske myndigheter for å definere hva som er journalistikk, er et kraftig sideargument i denne ordvekslingen.)

Slik jeg har forstått det, er Resett sin redaksjon mot Resett sin vilje ikke medlem av Norsk Presseforbund (og redaktøren der er også mot sin vilje ikke medlem av Redaktørforeningen) og kan derfor ikke klages inn til Pressens Faglige Utvalg. Rotevatn behøver dermed ikke, så lenge Resett nektes innpass i med hans egne ord "pressens egne organisasjoner", betrakte Resett sitt arbeid som journalistikk.

Selv om Norsk Presseforbund og klageorganet deres, Pressens Faglige Utvalg, har gode, lange, sterke og solide tradisjoner for å synse om hva som er (god) journalistikk, så har de neppe monopol på denne synsingen.

Derfor burde Resett opprette sitt eget journalistfaglige utvalg, dvs sin egen utgave av Pressens Faglige Utvalg, som gjerne er tuftet på de samme prinsippene som Norsk Presseforbund sitt klageorgan er tuftet på. De kan for eksempel bruke den samme Vær Varsom-plakaten og Redaktørplakaten og de samme prosessene i dette forumet som Norsk Presseforbund bruker i sitt Pressens Faglige Utvalg.

Ved å opprette denne klageinstansen møter Resett også Rotevatns påstand om at det er "pressens egne organisasjoner [som skal definere hva som er journalistikk]" (selv om denne påstanden altså egentlig faller på steingrunn) ved å sørge for at Resett er medlem av denne organisasjonen som de selv er med på å opprette.

Resett sin redaksjon kan gjerne også alliere seg med andre redaksjoner, for eksempel de redaksjonene som ønsker å bli medlem av Norsk Presseforbund og redaktører som ønsker å bli medlem av Redaktørforeningen, men som ikke får lov for å øke legitimiteten til dette utvalget.